Mobiliteit

De regionale mobiliteitsvisie 2040 in concept gereed

In de afgelopen periode is de regionale mobiliteitsvisie MRE 2040 opgesteld, met medewerking van de ambtelijke organisaties van de 21 gemeenten in de MRE. Op 7 februari 2024 heeft het poho mobiliteit heeft het concept van de visie vrijgegeven voor consultatie binnen de gemeenten.

U kunt de regionale mobiliteitsvisie MRE 2040 hier inzien.

Ontvangt u graag een papieren exemplaar? Vraagt dan aan via mobiliteit@metropoolregioeindhoven.nl.

We zijn benieuwd wat onze gemeenten ervan vinden

Binnen iedere gemeente wordt het gesprek over de regionale mobiliteitsvisie naar eigen voorkeur gevoerd. Het is lokaal aan het college van B&W of en hoe zij de raad hierbij betrekt. Waar mogelijk en relevant verwerken we de reacties in de visie, met toelichting in een ‘reactienota’.

Vaststelling van de regionale mobiliteitsvisie MRE 2040 volgt later

De aangepaste visie is, na verwerking van de opbrengst van de consultatieronde, gereed op 25 april 2024. Aan de gemeenteraden wordt gevraagd de visie vast te stellen voor 5 juli.

De visie is de basis voor een adaptief maatregelenpakket

De regionale visie wordt uitgewerkt in een meerjarig multimodaal mobiliteitspakket. In dit pakket worden meerjarige programma’s, projecten en maatregelen opgenomen die voor de regio van belang zijn. Het maatregelenpakket wordt voor akkoord voorgelegd aan de colleges van de 21 gemeenten van de MRE. Het pakket wordt frequent geactualiseerd.

Meer weten: bekijk het webinar

In de bijeenkomst van de Raadstafel21 op 28 februari 2024 is de Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040 gepresenteerd in de vorm van een webinar. Dit is hieronder terug te kijken.

Voorpagina mobiliteitsvisie Consultatieversie regionale mobiliteitsvisie