Actueel

Masterclass ‘Wind’ van Coöperatie Zuidenwind

Als regio moeten wij onze bijdrage leveren aan de productie van duurzame energie. De Regionale Energie Strategie onderzoekt hoe groot die bijdrage kan zijn. Daarbij hoort dat we kijken naar de mogelijkheid om elektriciteit op te wekken met wind.

Windenergie maakt veel emoties los. Op het lijstje van kandidaten voor woorden van het jaar 2019 staat nu al ‘windmolenterreur’. Maar er zijn ook voorbeelden van een soepele realisatie. Daar kan Zuidenwind, een coöperatie voor windenergie meer over vertellen.

Wethouder Toon Bosmans van Heeze-Leende oriënteert zich op de mogelijkheden van wind langs grote doorsnijdingen als de A67 en de A2 windturbines. Op zijn initiatief zijn er twee masterclasses ‘Coöperatieve wind’ georganiseerd. De tweede hiervan was op donderdag 4 april 2019 op een bijzondere locatie: aan de voet van burgerwindmolen De Coöperwiek in Neer.

20190404_1861_Coöperwiek

Na een kijkje in de windmolen vertellen Andres Bauer en Albert Jansen van Zuidenwind enthousiast over het coöperatieve model waarmee zij in Limburg op diverse plekken windmolens hèbben gerealiseerd en gáán realiseren. Het toverwoord daarbij? Participatie!

Die participatie vertaalt zich in de volgende uitgangspunten:

  • De omgeving van een toekomstig windpark heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie;

De financiële opbrengsten van windturbines moeten maximaal (bij voorkeur 100%) terugvloeien in de gemeenschap. In een zogenaamd ‘Profijtplan’ wordt omschreven hoe.

Een substantieel deel (bij voorkeur alle) grootschalige ontwikkelingen voor de winning van wind- en zonne-energie worden coöperatief ontwikkeld en geëxploiteerd. Daarmee wordt ook grondexploitatie en het weglekken van SDE-subsidie naar het buitenland voorkomen.

De windmolens komen op de juiste plek, bezien vanuit de ruimtelijke ordening (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting).

Het was een inspirerend verhaal van Zuidenwind, met veel aanknopingspunten voor de Regionale Energiestrategie (RES). Het is nu aan de gemeenten in de Metropoolregio om de adviezen te vertalen in actie.