Transitie

Brabantse aanpak van nationale opgaven en het ruimtelijk voorstel

Afgelopen week heeft de provincie een brief gestuurd naar de gemeenten over de Brabantse aanpak van nationale opgaven en het ruimtelijk voorstel. In de brief staat hoe de provincie invulling geeft aan de Ruimtelijke ordeningsbrief die het Rijk in mei vorig jaar heeft gestuurd.

Bouwstenen

Tussen januari 2023 en oktober 2023 wordt aan een aantal producten gewerkt die met elkaar samenhangen en die input zijn voor het ruimtelijk voorstel. Samengevat betreft het producten die in de volgende trajecten worden gemaakt: NOVEX Stedelijk Brabant; NOVEX-gebied De Peel; Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat (PMIEK), het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG).

Het wordt druk

Voor al deze trajecten wordt inzet van gemeenten gevraagd. Het is belangrijk dat er op de verschillende tafels een afgestemde inbreng geleverd wordt. Het beroep op de ambtelijke capaciteit van gemeenten lijkt aanzienlijk te worden. Het is wenselijk om tot een efficiënte en effectieve inzet vanuit de gemeenten te komen. Een initiatief daarvoor wordt vanuit het MRE voorbereid.

Hierbij treft u de brief aan over de Brabantse aanpak van nationale opgaven en het ruimtelijk voorstel.