Een dynamisch netwerk

Meet and Connect: bijeenkomst met Europarlementariërs

Aan:

  • Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Metropoolregio Eindhoven
  • Leden van het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
  • Bestuurlijke leden BOTL


Beste dames en heren,

In 2020 stond er een bijeenkomst gepland met Europarlementariërs. Deze bijeenkomst kon helaas door de coronapandemie niet doorgaan. Dit jaar organiseren we de bijeenkomst opnieuw en wel op 1 juli 2022 in Deurne.

Europa is een belangrijke partner als het gaat om regionale ontwikkelingen.

In de Metropoolregio staan we voor uitdagingen die ook op Europese schaal spelen. Met name in het landelijke gebied zien we allerlei uitdagingen waarin Europese opgaven op regionale schaal terugkomen. Daarbij kunnen we denken aan zaken als behouden van economische vitaliteit, gecombineerd ruimtegebruik, omgevingskwaliteit, etc.

Daarom organiseren we dat Europarlementariërs onze regio bezoeken.

Wat hebben wij als regio op deze opgaven ‘Brussel’ te bieden? Wat kunnen we van elkaar leren? Waar vinden we elkaar? Graag gaan we samen met Europarlementariërs deze verkenning aan, leren van elkaar en versterken de onderlinge banden.

Op uitnodiging van de Metropoolregio Eindhoven en op verzoek van de wethouders Transitie Landelijk Gebied zullen enkele Nederlandse vertegenwoordigers van het Europarlement onze regio bezoeken op 1 juli 2022.

Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomst op 1 juli.

PROGRAMMA

09:00 uur

Inloop met koffie/thee, ontvangst

09:30 uur

Kort welkom door dagvoorzitter, toelichting op programma, voorstelronde

EU-parlementariërs en vertegenwoordiger Europese regelingen

09:45 uur

Introductie van de regio en de locatie: hoe werkt de regio, waarom zijn we hier en over welke opgaven gaat het? Inzoomen op de thema’s en vraagstukken die voor het landelijk gebied van onze regio relevant zijn

10:15 uur

Presentatie Europese regelingen voor platteland en energietransitie

10.45 uur

Korte pauze

11:05 uur

Rondetafelgesprek: EU Parlementariërs en bestuurders gaan met elkaar aan tafel. Centrale vraag: hoe kunnen regio en Europa elkaar helpen en vasthouden met de uitdagingen die op ons afkomen?

12:30 uur

Afronding. Terugblik op ochtend: wat neem je mee? Waar gaan we energie op zetten?

12:45 uur

Afsluitende lunch.

Locatie: Deurne.

Wilt u mee? U kunt zich aanmelden via deze link.

Meer informatie ontvangt u kort voor de bijeenkomst. Heeft u al suggesties voor onderwerpen tijdens deze bijeenkomst, noteer ze dan alvast op het aanmeldformulier.

We ontmoeten u graag op vrijdag 1 juli.

Met vriendelijke groet,

Marinus Biemans, vice-voorzitter portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied van de Metropoolregio Eindhoven.

Marc Jeucken, wethouder gemeente Geldrop-Mierlo.

Louis Swinkels, wethouder gemeente Someren.