Subsidie

17 projecten ontvangen subsidie van het Stimuleringsfonds

In de juli en oktober tenders van het Stimuleringsfonds werden gezamenlijk 29 projecten ingediend. 1 project is aangehouden en 11 projecten zijn na beoordeling niet in aanmerking gekomen voor een subsidiebijdrage. De 17 projecten die een bijdrage ontvangen richten zich op (Duurzame) energie, Fotonica, High Tech, Kunstmatige Intelligentie en Life Sciences & Health. De projecten worden door de projectpartners uitgevoerd in de gemeenten Bergeijk, Best, Deurne, Eindhoven, Helmond, Laarbeek, Valkenswaard, en Veldhoven. De details over de projecten die subsidie kregen, staan in dit PDF-document.

We bereiken met de investering uit het Stimuleringsfonds een multiplier van 2,17.

Gezamenlijk ontvangen de 17 projecten een bijdrage van € 841.350,-- uit het Stimuleringsfonds. De totaal aangejaagde investering is € 1.832.522,--.

De cheques kunnen weer worden uitgereikt.

De wethouders Economie van de gemeenten waar de aanvragers die een bijdrage hebben ontvangen gevestigd zijn reiken de inmiddels welbekende cheques binnenkort weer uit aan de ondernemers. Wij wensen iedereen die een bijdrage heeft ontvangen veel succes met de uitvoering van het project!

Drie tenders Stimuleringsfonds in 2023.

Ook in 2023 is het mogelijk om een aanvraag voor een innovatief samenwerkingsproject dat leidt tot economische structuurversterking in te dienen. De deadlines voor 2023 zijn 1 februari, 1 juni en 1 oktober. Lees meer over het Stimuleringsfonds op de aparte pagina op de website.