Blog

Verkeersveiligheid is toch vanzelfsprekend?!

Verkeersveiligheid is een essentiële randvoorwaarde voor ons mobiliteitssysteem” is een waarheid als een koe. Maar het is ook nogal ambtelijk gezegd.

Veiligheid lijkt vanzelfsprekend. We accepteren toch ook niet dat er door de Python in de Efteling doden vallen?

Maar is verkeersveiligheid vanzelfsprekend? In Zuidoost-Brabant, in de Metropoolregio Eindhoven, waren vorig jaar meer dan 700 gewonden en meer dan 20 doden in het verkeer te betreuren. De verkeersveiligheid neemt hiermee in onze regio af. Onder de jongeren, in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar, valt bijna een derde van de slachtoffers. De helft van de verkeersslachtoffers is voetganger, fietser of bromfietser. En op 60 kilometer-per-uur-wegen rijden we toch echt te hard.

Verkeersveiligheid is dus niet vanzelfsprekend, en wat mij betreft moeten we allemaal ons best doen om het zo verkeersveilig mogelijk te maken. Daarom ondersteunen wij trouwens onder andere http://nulverkeersdodenbrabant.nl

Ook ik probeer mijn steentje bij te dragen in mijn rol als GGA-coördinator Zuidoost-Brabant, gefaciliteerd door onze Metropoolregio Eindhoven. Evenals in andere jaren voeren we in 2017 in Zuidoost-Brabant projecten uit die goed gedrag bevestigen, stimuleren en promoten. Een heleboel plaatselijke VVN-afdelingen doen dat, al onze 21 gemeenten ondersteunen dit, en ik zet diverse regionale verkeersveiligheidsactiviteiten uit.

Plaatje 3 blog PG Ondertekening Safety Deal door Nicole Ramaekers (1)

Eén van die activiteiten is ‘Trials’. Dat is een project dat jonge bestuurders leert omgaan met glad wegdek en ander verkeer. Daarnaast hebben we de jaarlijkse regionale verkeersveiligheidsquiz voor alle lagere scholen. Hierin zit een competitie-element, waardoor vele scholen extra hun best doen om de verkeersregels goed te kennen.

Ook hebben we de regionale fietsverlichtingsactie op het einde van elk jaar.

En er is de jaarlijkse ‘Shotgun actie’. Tijdens de start van het nieuwe schooljaar krijgt de bijrijder in de auto een belangrijke functie toegewezen. Daardoor is de chauffeur minder afgeleid en is veilig rijden de verantwoordelijkheid van alle inzittenden van de auto en niet alleen maar van de chauffeur.

Plaatje 3 blog PG BoB campagne foto

Tot slot zal er dit jaar weer eens een regionale BOB-campagne tegen alcoholgebruik in het verkeer worden uitgezet.

Allemaal meer dan druppels op de bekende gloeiende plaat, maar ik besef dat dit bij lange na niet voldoende is om verkeersveiligheid vanzelfsprekend te laten lijken.

Verkeersveiligheid is alles behalve vanzelfsprekend!

Pieter Goossens,
GGA Coördinator.

Pieter 300x450

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht