Blog

VAB: bedreiging of kans?? Deel 1

Wat is dat nou eigenlijk, VAB??

te koop 250x165

Vab’s staat voor vrijkomende agrarische bebouwing. In de provincie Noord-Brabant is er de komende jaren een enorme uitdaging als het gaat om de VAB’s.

Uit een in opdracht van de provincie door Alterra uitgevoerd onderzoek blijkt dat er tot 2030 naar verwachting tussen de 16 en 24 duizend agrarische bedrijven in Nederland gaan stoppen. Voor Noord Brabant is de verwachting dat er tot 2030 ca. 4.500 agrarische bedrijven op ca. 5.000 agrarische locaties gaan stoppen. Op deze vrijkomende agrarische locaties staat 8,6 miljoen m2 agrarische bebouwing. Een groot deel van deze vrijkomende locaties bevindt zich in Zuidoost-Brabant. De grootste leegstand in onze regio is te verwachten in het Westelijk Peelgebied

(ca. 1,4 miljoen m2) en daarnaast in De Kempen met ca. 0,6 miljoen m2 leegstand.

bouwval 250x163

De leegstand wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat veel agrarische ondernemers geen opvolger hebben. Daarnaast zijn de bedrijven te klein om interessant te zijn voor schaalvergroting voor een andere agrariër. Deze problematiek betreft vooral de intensieve veehouderij omdat deze bedrijfstak veel heeft geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen en weinig agrarische grond in eigendom heeft. En dat is dan precies de kern van het probleem. Want het vermogen en pensioen van deze agrariërs zit in de ‘stenen’. En als er dan geen (natuurlijke) opvolger is of een andere agrariër die belangstelling heeft voor de grond met gebouwen, komt dat in gevaar.

Een andere kant van het probleem is dat door de grotere leegstand in het buitengebied verloedering van het landschap ontstaat en de leefbaarheid van de woonkernen onder druk komt te staan. Omdat veel gebouwen asbestdaken hebben is er mogelijk sprake van bodemvervuiling (asbest die in de bodem kan komen).

Allemaal redenen om de problematiek van de VAB’s aan te pakken.

Wat gaat de Metropoolregio Eindhoven doen met deze VAB’s?

De provincie heeft voor de regio Zuidoost-Brabant Versnellingsafspraken gemaakt met de Metropoolregio Eindhoven. Met deze afspraken, die zoals het zo mooi omschreven staat, “op zijn Brabants” zullen worden uitgevoerd, wil de provincie een boost geven aan een aantal gezamenlijke onderwerpen onder het motto “Sterk Brabants Netwerk”.

In deze Versnellingsafspraken zijn ook de VAB’s opgenomen. En dat betekent voor de VAB’s dat de Metropoolregio samen met de regionale netwerken zal zorgen dat er een Plan van Aanpak wordt gemaakt inzake deze problematiek. Daarom ben ik momenteel bezig met een inventarisatie wat er precies gebeurt binnen de regio in het kader van deze problematiek. Wat is exact de doelgroep, wat zijn de kansen en bedreigingen, wie hebben we nodig, tegen welke regeltjes lopen we aan, is er een manier om subsidie te ontvangen, hoever zijn de streeknetwerken enzovoort.

De Metropoolregio maakt zich hard om de verbindingen tot stand te brengen tussen de verschillende subregio’s en partijen. Want deze problematiek kunnen we alleen samen aanpakken.

In een volgend blog zal ik meer inhoudelijk op de problematiek van de VAB’s ingaan. Wordt vervolgd dus!!

Ans Leloux,

Netwerkregisseur Detailhandel en Bedrijventerreinen.

20170418 Ans Leloux, half

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht