Blog

Twee jaar Metropoolregio: samenwerking maakt het verschil! (deel 1)

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Metropoolregio Eindhoven nu midden in een grote evaluatie zit. De centrale vraag van de evaluatie is of de gekozen bestuurlijke samenwerkingsvorm (voldoende) bijdraagt aan het realiseren van de gezamenlijke ambities. Deze evaluatie doen we in een tijd waarin over de hele linie wordt nagedacht over de bestuurskracht van de (lokale) overheid. Deze zelfreflectie van de gemeenten in deze regio, dus het kijken naar het eigen functioneren, is moedig én bemoedigend.

Bemoedigend en moedig

Bemoedigend, omdat uit het doen van de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking blijkt dat de gemeenten zelf aan zet willen blijven als het gaat om de eigen samenwerking.

Moedig, omdat de 21 gemeenten nog maar twee jaar geleden begonnen zijn met een nieuwe vorm van samenwerking. In plaats van te besturen vanuit de traditionele hiërarchie hebben de gemeenten in de regio toen gekozen voor een bestuurlijke netwerkorganisatie. De overtuiging hierachter: het verwezenlijken van de ambities van de regio kan het beste gedaan worden door een sterk netwerk van betrokken gemeenten en partners. Juist niet hiërarchisch maar met een basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Alle deelnemers aan de samenwerking dragen op eigen wijze bij aan de realisatie van ambities en dragen daar ook zelf verantwoordelijkheid voor.

Kritisch

In het gesprek en de berichtgeving over de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven gaat het nog wel eens alleen over wat er niet goed is. Dat past bij de kritische zelfreflectie van de gemeenten in deze regio en de ambitie om het steeds beter te doen. Maar het doet tegelijk de gemeenten en de regio tekort. Het doet geen recht aan wat er wel bereikt is.

Blog 1 balans 350x265

En deze regio heeft nog al wat bereikt! Onlangs is de Brainportregio Eindhoven door het Kabinet uitgeroepen tot de derde mainport van Nederland. Dat is geen vanzelfsprekend resultaat! In de afgelopen 20 jaar is in deze regio een zware economische crisis omgezet naar nieuwe economische groei. De mentaliteit van deze regio (ondernemend, innovatief, pragmatisch) zorgde ervoor dat een duurzaam en sterk economisch netwerk is ontstaan tussen ondernemers, overheid en onderwijs.

Maar adel verplicht. De positie van de derde mainport brengt voor alle partijen verantwoordelijkheid met zich mee. Voor de 21 gemeenten: zij moeten zich nóg sterker dan voorheen verbinden aan de regionale ambitie en hun positie inzetten om dit te realiseren. De gemeenten hebben hierin een belangrijke rol omdat zij de directe verbinding hebben met inwoners en ondernemers en omdat zij de uitvoering goed kunnen organiseren.

Samenwerking heeft het verschil gemaakt. Maar meer trots mag wel.

Daarover meer in mijn volgende blog.

Jannet Wiggers,

Directeur.

Jannet 110x165

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht