Blog

Twee jaar Metropoolregio: meer trots, dat mag wel (deel 2)

Als ik de krantenartikelen lees en de reacties in het veld hoor, dan is de Metropoolregio vooral een ‘praatclubje’. Gelukkig denk ik dan, er wordt temminste met elkaar gepraat. Jazeker, er is veel overleg met en tussen alle deelnemers en partners in de samenwerking. Praten verduidelijkt, verbindt en zorgt voor interactie. En dat is goed, het gaat in de regio tenslotte over grote beslissingen en investeringen die van invloed zijn op generaties na ons.

Meten is weten?

Effectiviteit en meerwaarde van de bestuurlijke samenwerking laten zich niet makkelijk vertalen en meten. Wat kun je concreet laten zien wanneer je de smeerolie bent tussen de raderen van de gemeenten en de triple helix partners? Welke resultaten zijn bereikt door met 21 gemeenten gezamenlijk te spreken over wonen in de regio, de bereikbaarheid van de regio of toekomstbestendige detailhandel? Hoe laat je zien dat een netwerk ‘werkt’? We kunnen de huidige situatie ook niet afzetten tegen een situatie waarin er helemaal geen samenwerking is, om zo te kijken wat beter is.

Het gaat dus vooral om de verwachtingen die er zijn van de samenwerking. Het is voor de hand liggend dat het werken aan de regionale ambities beter gaat wanneer de 21 gemeenten samenwerken, de neuzen dezelfde kant op komen te staan en uitvoeringskracht wordt gemobiliseerd. Evenzo geldt: de samenwerking is gebaat met smeerolie in de bestuurlijke raderen Samenwerken gaat namelijk niet vanzelf. Het vereist continue aandacht en het werken aan een vruchtbare bodem.

Samenwerken loont echt

Blog 2 bord_excellente_regio 350x267

Ondanks dat het niet altijd exact te meten is, levert de samenwerking wel wat op!

Door op gezette tijden bijeen te komen en gezamenlijke vraagstukken op te pakken, is intussen een breed netwerk geactiveerd met veel verschillende samenwerkingspartners dat een bijdrage levert aan het realiseren van de ambities. Inmiddels is de gezamenlijke ambitie van de regio aangescherpt en is er een gezamenlijke koers ontstaan.

Welke regio kan zeggen dat het in krap twee jaar tijd een bereikbaarheidsagenda en - akkoord heeft, waardoor er ruim 50 miljoen beschikbaar is voor mobiliteitsvoorzieningen. De Metropoolregio zit samen met provincie en Rijk aan tafel als het gaat om de bereikbaarheid van Zuid Nederland.

De 21 gemeenten hebben afstemmingsafspraken gemaakt over detailhandel. En toen de markt er om vroeg, heeft de regio snel heeft gehandeld en een platform logistiek opgezet waar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar komen. Daarnaast is in samenwerking met drie ministeries een regionale energiestrategie opgezet. De regio heeft uitgesproken de eerste energieneutrale stedelijke regio van Nederland te willen zijn.

Zo even een kleine greep uit de bereikte resultaten van het afgelopen jaar.

Maar niet over àlle dossiers is overeenstemming. Het dossier Wonen en de oproep om sterkere afstemming op dit onderwerp tussen de gemeenten is nog niet afgerond. Dat is prima. Samenwerking betekent niet dat je het op alle onderwerpen altijd met elkaar eens moet zijn. In een goede samenwerking moet er ruimte zijn voor verschillen, voor uiteenlopende opvattingen en visies. Dat scherpt de plannen ook aan.

Beetje trots?

Kunnen we trots zijn op de bereikte resultaten? Dat is soms moeilijk omdat de samenwerking ook schuurt. Uit reacties van gemeenten en het veld blijkt dat de samenwerking complex en onoverzichtelijk is geworden. Bestuurlijke effectiviteit en slagkracht staan onder druk. Daarover meer in mijn volgende blog.

Jannet Wiggers

Directeur

Jannet 110x165

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht