Blog

Nieuw landschap voor de regio

Afgelopen vrijdag was ik bij de bijeenkomst 'Ruimte voor energie'.

Energie, dat was toch geen thema meer voor de Metropoolregio Eindhoven?
Klopt, we hebben geen werkplaats specifiek voor duurzaamheid. Maar... energie is bij uitstek ook een ruimtelijk thema en een belangrijk onderdeel van onze Integrale Ruimtelijke Strategie.

In Den Haag (het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG) zien ze dat ook zo. Onze regio wordt, als pilotregio, ondersteund met expertise en middelen. En ook de provincie helpt ons mee, en daagt ons als regio uit om met het thema aan de slag te gaan.

Met deze ondersteuning kon er een uitgebreide studie worden gedaan naar de kansen én de ruimtevraag op het gebied van zonne-energie, wind, biomassa en geothermie voor onze regio. Om inzichtelijk te maken wat nu eigenlijk de mogelijkheden zijn om energieneutraal te worden als regio. Zijn de ambities die veel van onze regiogemeenten hebben vastgelegd wel haalbaar?

Deze studie is op 9 december jl. gepresenteerd in een bijeenkomst met allerlei partijen in de regio die aan de slag zijn met het thema: grote bedrijven, burgerinitiatieven, netwerkbedrijven, natuurorganisaties en gemeenten. We zijn die middag in groepen 'per subregio' ook echt gaan tekenen: waar moeten de windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales komen? Hoeveel ruimte is daar nu echt voor nodig? En wat moet er onder de grond gebeuren, hoe zit het met de kabels die moeten worden aangelegd?

Moet er een extra verdeelstation bij? Wat gaan we doen met opslag? En hoe gaan we om met natuurbeschermingsregels?

20200615 Afb2 bij blog Nieuwlandschap 14 december 2016

Zelf zat ik bij een subgroep vanuit een aantal Kempen-gemeenten en er werd druk getekend en gediscussieerd. In een volgende bijeenkomst in februari zal zijn doorgerekend wat al die mogelijkheden opleveren aan duurzame energie.

Deze dag leverde voor mij vooral de eye-opener op dat we er met het plaatsen van een paar windmolens en zonnevelden niet komen. Om tot een energieneutrale regio te komen zullen we alle beschikbare ruimte moeten inzetten en opnieuw moeten inrichten voor energie uit wind, zon, biomassa en geothermie. Tegelijkertijd zijn er ook veel kansen voor bijvoorbeeld nieuwe landschappen en werkgelegenheid.

Ik hoor regelmatig de vergelijking met het Deltaprogramma. We moeten een afweging maken tussen alle gewenste functies, inclusief de toekomst van de agrarische sector, de opgaven voor wateroverlast, de energie-opgaven, de woonbehoeftes enzovoorts. Het vergt een andere manier van denken.

Het landschap van de toekomst zal er in ieder geval anders uit gaan zien!

Barbara Marcus
Barbara Marcus
Procesmanager Energietransitie 040 2594558 email hidden; JavaScript is required

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht