Blog

Metropoolvorming in 2017; nieuwe vormen van verbindingen op Europese schaal?

Bij de start van de huidige Regionale Agenda in 2015 was al duidelijk: voor onze regio is Metropoolvorming van belang, willen we in de toekomst kunnen blijven concurreren met innovatieve kennisregio's in de rest van Europa.

Een van de vele vragen tijdens de Regionaal Platform-bijeenkomsten: Wat zijn de achterliggende ontwikkelingen en waarom gebeurt het?

We vroegen het onder andere aan Pieter Tordoir (Universiteit van Amsterdam) en Otto Raspe (Planbureau Leefomgeving).

Tordoir gaf aan dat stedelijke regio's steeds meer de trekker worden van economische groei door de aanwezige nabijheid van kennis, bedrijven en voorzieningen. Verbindingen met deze stedelijke netwerken in Nederland zijn van belang voor onze toekomstige (economische) groei.

Ook Raspe gaf een gelijksoortige ontwikkeling aan waarbij hij enerzijds de kracht duidde van sterke nabijheid 'Local Buzz' (zoals in onze regio), maar ook nadrukkelijk zei dat regio's sterke verbondenheid nodig hebben naar andere (internationale) kennisnetwerken, infrastructuren en regio's, de zogenaamde 'Global Pipelines'.

Wat is Metropoolvorming nu precies en wat is de rol van een Metropoolregio hierin? In de agenda voor Metropoolvorming in Nederland (Vereniging Deltametropool, februari 2016) wordt het geduid als 'opschaling van onze huidige stedelijke regio's en met name de toenemende relaties tussen de stedelijke netwerken'. De Metropoolregio is hierbij het samenhangende gebied van steden, maar ook meerdere kleine plaatsen die sociaal-economisch sterk met elkaar verbonden zijn.

Metropoolvorming in 2017; nieuwe vormen van verbindingen op Europese schaal?

Recent - in het Regionaal Platform van 15 december 2016 - gaf Jan Jaap de Graaf (voorzitter Raad van de Leefomgeving) in zijn lezing over het rapport 'Mainports Voorbij' een gelijksoortige ontwikkeling aan. Er zullen hoogwaardige economische kerngebieden gaan ontstaan met veel relevante verbindingen naar andere regio's.

Onze regio, zo stelt de Graaf, speelt hierbij een nadrukkelijke rol van nationaal belang. Een hoogwaardige regio vraagt in zijn betoog om een samenhangend vestigingsklimaat, waarin naast harde factoren (technologie, (digitale) infrastructuur), ook zachte factoren steeds belangrijker worden: leefomgeving, cultuur-voorzieningen, leefbaarheid. In zijn afsluitende boodschap geeft hij nadrukkelijk de boodschap mee: denk in het kader van de recente Mainport erkenning minder in afgebakende gebieden, maar, zegt hij: investeer vooral in verbindingen.

Deze laatste boodschap is een interessante; wat betekent dit nu voor onze regio en welke kansen doen zich in 2017 voor?

De aantrekkingskracht van sterke stedelijke regio's zal blijven groeien. Hoofddemograaf Jan Latten van het CBS onderbouwde dit recent met het voorbeeld Amsterdam. Zijn uitgangspunt is dat de triomf van de stad ook de triomf van de Metropoolregio betekent. Hij kijkt hierbij vooral naar de differentiatie in woonmilieus, leefstijl en levensfase.

Maar ook op economisch terrein zal de samenhang groeien. Sjoerd Romme (hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven) stelt in een recent artikel voor de sterktes in Nederland op economisch gebied veel meer te presenteren vanuit een totaalconcept Metropolis NL en minder vanuit de huidige afgebakende regionale focussen in Nederland.

Niet alleen in Nederland groeit de aandacht voor Metropoolvorming en Metropoolregio's. Ook in Duitsland en vooral in de aangrenzende regio's in NordRhein Westfalen worden nieuwe stappen gezet. Op 12 januari 2017 wordt daar de'Metropolregion Rheinland' opgericht. Dit wordt de grootste Metropoolregio van Duitsland met 8,5 miljoen inwoners, 11 steden en 13 regio's (Kreise).
Hun doel: meer erkenning en schaal verwerven voor het aantrekken van investeringen voor infra, stedenbouw en scholen/opleidingen vanuit Duitsland en Europa.

Kortom: Metropoolvorming is volop in ontwikkeling en zal ook in 2017 verder vorm krijgen.
De vraag die mij dan ook bezig houdt voor 2017: hoe kunnen wij ons als sterke innovatieve regio hierin verder verbinden zowel nationaal, maar zeker ook grensoverschrijdend?

Wie doet mee?

Thomas Voncken
Thomas Voncken
Programmaregisseur Economie 040 2594656 email hidden; JavaScript is required

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht