Blog

Leergang Detailhandel

Begin 2018 is het Koopstromenonderzoek van onze regio gepresenteerd. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door de provincie in samenwerking met de Rabobank en met ondersteuning van de Metropoolregio Eindhoven, heeft de urgentie om aan de slag te gaan versterkt en dit is bestuurlijk door de Metropoolregio Eindhoven onderschreven.

Algehele conclusies

De regio Zuidoost Brabant is ingedeeld in vier subregio's: De Peel, De Kempen, de A2 gemeenten en Het Stedelijk Gebied. Per subregio zijn de resultaten gebundeld en vergeleken. Hoewel er per subregio toch nog wel wat kleine verschillen zijn, zijn er wel degelijk algehele conclusies te trekken: er zijn te veel vierkante meters binnen de hele regio (411.000 m2 teveel), er is te weinig focus op de klant, de eigen inwoner besteedt te weinig euro's in zijn gemeente en gemeenten hebben te weinig focus op eigen identiteit.

Tijdens het Regionaal Platform van de Metropoolregio Eindhoven in februari 2018 was er een presentatie van deze conclusies en problematiek.Bestuurders zijn geschrokken en hebben aangegeven dat zij vinden dat we als regio hiermee aan de slag moeten gaan.

Daarom heeft de Metropoolregio Eindhoven het initiatief genomen om, samen met de provincie Noord-Brabant en Fontys een Leergang Detailhandel op te zetten. Naast de ambtelijke leergang, zal er over dit thema ook een bestuurlijke bijeenkomst worden georganiseerd.

Gestart!

De leergang - die inmiddels is gestart- is bedoeld om instrumenten aan te reiken om gezamenlijk aan dit proces te gaan werken. Er wordt aandacht besteed aan identiteit, vastgoed, samenwerking en bewustwording van de problematiek. Daarnaast vindt er een schouw plaats bij diverse gemeenten.

Vragen

Het is de bedoeling om gezamenlijk ons detailhandelsbeleid en centrumbeleid weer eens onder de loep te nemen.
Vragen waarmee we mee aan de slag gaan:

  • Zijn onze detailhandelsvisies nog actueel ?
  • Moeten we komen tot een Centrumvisie?
  • Hoe kunnen we meerdere opgaven in het centrum verbinden?
  • Hoe kunnen we op een goede manier samenwerken in de subregio's?
  • Wat hebben we geleerd van het Koopstromenonderzoek?

De leergang bestaat uit vier Masterclasses waarin al deze vragen aan de orde komen. De Masterclass wordt per subregio gegeven, zodat we ook kunnen inzoomen op de subregionale problemen. Want al zijn we één regio, ook binnen onze regio zijn er verschillen in deze problematiek.

Inmiddels hebben we de eerste Masterclass achter de rug. Deelnemers zijn enthousiast over de organisatie, de inhoud en met name de schouw van het centrum.

20200809 afb 1 bij blog LD

Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan het aantrekkelijker maken van centra in onze prachtige regio Zuidoost-Brabant!!

Ans Leloux
Ans Leloux
Projectleider Landgoed Gulbergen 040 2594611 email hidden; JavaScript is required

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht