Blog

Een succes-story!!!

In 2017 heeft een Koopstromenonderzoek plaatsgevonden in de regio Zuidoost Brabant. Dat is een onderzoek dat verzamelt en in kaart brengt waar en wat de consument besteedt in de diverse winkels.

De uitkomsten van het Koopstromenonderzoek 2017 waren niet erg optimistisch: de verdiencapaciteit is te laag, er zijn teveel meters retail, er is weinig onderscheidend vermogen binnen de regio en het ontbreekt aan innovatiekracht. Tijd voor de Metropoolregio Eindhoven om samen met de provincie Noord-Brabant en Fontys Hogescholen een Leergang Detailhandel op te zetten. Het Regionaal Platform van de Metropoolregio van 21 februari 2018 besloot aldus, en wij gingen aan de slag.

De provincie ziet deze leergang als een vervolg op haar leergang ‘Hart voor de Zaak’ die ze de afgelopen twee jaar in samenwerking met Avans Hogescholen heeft opgezet.

Onze Leergang, bedoeld voor ambtenaren Economische Zaken en Ruimte, bestond uit vier Masterclasses, die van september tot en met december 2018 maandelijks zijn gegeven. In elke subregio, waarbij we in overleg de A2 en De Kempen hadden samengevoegd, was er één gemeente de gastheer. Hier vond ook de ‘schouw van het centrum’ plaats. Alle deelnemers konden opmerkingen maken over datgene dat hen opviel in het centrum. Met die opmerkingen kon de gastgemeente haar voordeel doen. De input voor het programma kwam van de gemeenten zelf. Met een brainstormgroep waarin alle subregio’s vertegenwoordigd waren, hebben we gekeken wat gemeentennodig hadden om met het centrum aan de slag te gaan. Er was veel draagvlak voor het programma en wat we aanboden was voor alle deelnemers zeer interessant.

20190129 foto 2 bij blog Ans

De onderwerpen hadden onder meer betrekking op identiteit, vastgoed, samenwerking en bewustwording van de problematiek.

Op donderdag 24 januari 2019 is deze leergang groots afgesloten. Alle wethouders Economische Zaken waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst en van iedere gemeente was een bestuurder aanwezig. Nadat wethouder Piet Machielsen als oud bestuurlijk trekker van de Werkplaats Detailhandel de aanwezigen had toegesproken, was Emma Briggs aan de beurt met een presentatie. Als kind van expats weet zij feilloos aan te geven wat de meerwaarde is van onze prachtige regio. Daarnaast heeft zij ons vanuit haar commerciële achtergrond en achtergrond in conceptontwikkeling en acquisitie met als specialiteit retail, meegenomen in de huidige ontwikkelingen.

20190129 foto bij blog Ans

Op velerlei verzoek hebben we ook het thema 'Supermarkt' geagendeerd voor deze bijeenkomst. Zowel Aldi als Albert Heijn waren bereid aanwezig te zijn en een presentatie te verzorgen en vragen te beantwoorden. Daar waren we als organisatie erg blij mee! Beiden gaven een inkijkje in hun visie, strategie en toekomstbeeld. Voor veel ambtenaren en bestuurders gaf dit nieuwe inzichten.

Provinciaal gedeputeerde Eric van Merrienboer, die deze leergang volledig ondersteunt, deed tot slot een oproep aan alle bestuurders om deze leergang niet als een slot te zien: "Dit is pas het begin van een langjarige kennisdeling binnen de regio. Laten we dit voortzetten." Na afloop ontvingen de deelnemers een certificaat van deelname.

Deze Leergang Detailhandel van de Metropoolregio Eindhoven heeft de regionale samenwerking zeker versterkt, heeft nieuwe verbindingen gelegd en broodnodige kennis gedeeld. Dit alles in samenwerking met de Triple-helix partners en input vanuit de ambtenaren van de gemeenten. Dankzij hun energie, enthousiasme en aanwezigheid kunnen we terugzien op een groots resultaat.

Door intensieve samenwerking met Elles Aertsen van de provincie Noord-Brabant en Peter Terhark van Fontys Hogescholen hebben wij als Metropoolregio Eindhoven in hele korte tijd een professionele Leergang kunnen verzorgen. Dit verdient opvolging.

Wilt u meer weten over deze Leergang? Neem dan contact op met Ans Leloux van de Metropoolregio Eindhoven (tel.: 040 2594611, of e-mail: a.leloux@metropoolregioeindhoven.nl).

Ans Leloux
Ans Leloux
Projectleider Landgoed Gulbergen 040 2594611 email hidden; JavaScript is required

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht