Blog

Koopstromen: Lef om te kiezen!

In een unieke samenwerking tussen de Provincie Noord-Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Rabobank Nederland en het platform De Nieuwe Winkelstraat is er een koopstromenonderzoek uitgevoerd voor de regio Zuidoost-Brabant door Ik onderneem en AnalyZus. Uniek, want niet eerder waren deze partijen gezamenlijk opdrachtgever en werkten ze nauw samen in het kader van een koopstromenonderzoek.

Eerder vond in 2009 zo’n onderzoek plaats. Ook dat was, net als het huidige koopstromenonderzoek, gebaseerd op big data. Hierbij kun je denken aan CBS, Locatus, Ilse, Pintransacties, Jaarrekeningen en chartale stortingen. Het grootste verschil met het onderzoek dat nu heeft plaatsgevonden is dat nu ook gebruik is gemaakt van omzetgegevens van bedrijven. Dat was nog niet eerder gebeurd.

Daardoor krijg je een nog beter inzicht in de wijze waarop de koopstromen lopen. Maar ook een beeld van hoe moeilijk de detailhandel het op dit moment heeft. Door pintransacties te volgen krijg je zicht op de herkomst van de betalingen. Door daarnaast omzetgegevens van bedrijven te leggen, kun je zien in hoeverre een deel van de omzet afkomstig is van klanten die wonen binnen een bepaald postcodegebied of er buiten. Zo kun je vrij nauwkeurig zien waar je klanten vandaan komen.

De meeste Kempengemeenten gaan nog een stapje verder dan dit onderzoek. Zij gaan de komende periode ook onderzoeken hoe groot het aandeel van Belgische klanten in hun gebied is.

De regio Zuidoost-Brabant is ingedeeld in vier subregio’s; De Peel, de Kempen, de A2-gemeenten en Het Stedelijk Gebied. Per subregio zijn de resultaten gebundeld en vergeleken. Hoewel er per subregio toch nog wel wat kleine verschillen zijn is er wel degelijk een algehele conclusie te trekken. Er zijn te veel vierkante meters binnen de hele regio (250.000 m2 teveel), er is te weinig focus op de klant, de eigen inwoner besteedt te weinig euro’s in zijn gemeente en gemeenten hebben te weinig focus op eigen identiteit.

2020810 afb1 bij KLOT Kjpg

Dat is nogal wat als je dat leest. De media roepen dat het allemaal wel meevalt met de leegstand? En we zien toch ook in veel gemeenten dat de lege plekken weer worden gevuld?

Uit de cijfers blijkt dat er landelijk een leegstandsgemiddelde is van 7%. In onze regio is dat gemiddeld 10%. Dat is dus beduidend hoger dan wat het landelijk gemiddelde. Als we kijken naar de toekomst, blijkt dat er de komende 20 jaar een forse vergrijzing optreedt in de regio, met uitzondering van het stedelijk gebied waar nog sprake is van beperkte bevolkingsgroei.

Het is geen geheim dat vergrijzing ook leidt tot een ander koopgedrag. Er wordt minder geld uitgegeven aan materiële zaken en meer aan diensten. Dat vraagt dus om een ander aanbod. En wil je een deel van die koek hebben, dan zul je hierop moeten voorsorteren. Niet alleen door rekening te houden met de klant, maar ook door ervoor te zorgen dat je je onderscheidt van andere winkelaanbieders. Dus als we de leegstand niet aanpakken, wordt deze alleen maar groter.

Het probleem is echt urgent en daar moeten we wat aan gaan doen!!

In een volgend blog zal verder worden ingezoomd op het leegstandsprobleem.

Ans Leloux
Ans Leloux
Projectleider Landgoed Gulbergen 040 2594611 email hidden; JavaScript is required

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht