Samen investeren!

Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, dat doet het Stimuleringsfonds. Al vele jaren stimuleren we innovatie, samenwerking en de economische structuur in Zuidoost-Brabant.


Als we horen dat een project een prijs heeft gewonnen of een vervolgfinanciering heeft binnengehaald, gaat bij ons de vlag uit. Met een bijdrage van het Stimuleringsfonds hebben we de winnaars op weg geholpen. Dáár doen we het voor! Ons doel is niet rendement op korte termijn, maar het sorteren van effecten voor de langere termijn. Op het gebied van innovaties, werkgelegenheid, duurzame ontwikkelingen, de concurrentiepositie, het vestigingsklimaat – noem maar op. Wij wakkeren het vuurtje aan, anderen leveren ook een bijdrage en samen maken we van een kansrijk idee een succesverhaal. De Metropoolregio Eindhoven voert de regie, maar het fonds bestaat dankzij de bijdragen van alle 21 gemeenten.

 

Wanneer van toepassing?

Kan een veelbelovend samenwerkingsinitiatief de economische motor in de regio draaiend houden en versterken? Dan loont het om een projectvoorstel in te dienen. Een externe adviesgroep beoordeelt kritisch iedere aanvraag. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype. Download hier het aanvraagformulier.

 

Tendersysteem

Het Stimuleringsfonds kent een zogeheten tendersysteem. Dit betekent dat twee keer per jaar partijen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarna deze worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar. De Adviesgroep die de projectvoorstellen beoordeelt bestaat uit zes personen. De samenstelling is evenwichtig verdeeld over kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. De tenders sluiten ieder jaar op 1 april en 1 oktober. De toetsingscriteria zijn te vinden in de beleidsregel.

 

Let op: met ingang van de april-tender 2017 gelden gewijzigde voorwaarden voor aanjaagprojecten. Neem voor meer informatie hierover contact op met procesmanager Maikel Denissen.
Relevante documenten kunt u hier downloaden.

 

Voorbeeldprojecten

Haalbaarheid samenwerking insectenkwekers

 

Een groeiende wereldbevolking betekent een grotere behoefte aan eiwitten. Insecten vormen een belangrijke bron en de productie blijkt een groeimarkt. Maar hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit in een dergelijke groeimarkt gewaarborgd wordt of zelfs verbetert? In dit project heeft MVNI als ervaren ondernemer daarvoor onder meer een samenwerkingsstructuur opgezet met een opleidingstraject en handboek voor startende kwekers. Dat zorgt voor een

vliegende start!

BvOF MRE_Meertens Insectenkwekerij 1 580 x 580
Ruud Meertens, MIK Insectenkwekerij: "Door dit project hebben we ons bedrijf zichtbaar gemaakt, waardoor anderen geïnteresseerd in ons raakten."
  • € 20.000 Bijdrage Stimuleringsfonds
  • 62,5% Bijdrage partners
  • 3 Samenwerkende partijen

 

 

 

Meer van dit soort voorbeelden? Kijk dan hier voor nog acht andere voorbeeldprojecten.

 

Rapportage


Uiteraard kent het Stimuleringsfonds ook verplichtingen. Zo moeten aanvragers met enige regelmaat rapporteren over de voortgang van hun project. Ook aan het einde van het project wordt een rapportage verwacht. In het document 'Verplichtingen bij beschikking' vind je de rapportageformulieren en voorwaarden.

 

Contactpersoon

Maikel 300 x 450 Maikel Denissen
Procesmanager investeringsfondsen 040 2594 598...

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn