Huizen Eindhoven header

Regionale begrippenlijst wonen beschikbaar

De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant vormen samen de Woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven. In deze regio worden afspraken gemaakt over de regionale, subregionale of lokale woningmarkt. In de Regionale Begrippenlijst Wonen staan de definities van die begrippen die nodig zijn om die afspraken af te bakenen en/of toe te lichten. De definities zijn veelal afkomstig van wetten, beleid en recente onderzoeken, zoals de Woningwet, de BAG en de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose. De begrippenlijst 2024 is vastgesteld tijdens de Regionale Ontwikkeldag Zuidoost-Brabant van 13 december 2023.

Bekijk de Regionale Begrippenlijst Wonen 2024 in PDF.