In de hele regio goed wonen

Het bijzondere van onze regio is de diversiteit: stad en platteland, toptechnologie en maakindustrie, natuur en cultuur. Ook in het woningaanbod en in de woonmilieus willen we dat terug zien. Een gevarieerd aanbod aan woningen en een aantrekkelijke woonomgeving is namelijk belangrijk voor de economische groei in onze Metropoolregio Eindhoven. We moeten alle woonkwaliteiten optimaal benutten en ieders eigen identiteit behouden en versterken. Zo wordt het een sterke complete regio.

 

De woningbouwplannen in de regio moeten elkaar dan ook aanvullen. Deze willen we afstemmen qua aantallen, fasering in de tijd en zeker ook qua type woningen. Onder andere daarom werken we samen. Niet alleen met gemeenten onderling maar ook met ervaren, deskundige vertegenwoordigers van provincie, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, makelaars, Woonbond, kennisinstellingen en zorgaanbieders. Alleen samen komen we tot een evenwichtige, goed functionerende, aantrekkelijke en toekomstbestendige woonregio. Dat is waar de Werkplaats Wonen voor staat!

Wethouder-Frans-Stienen 580x580
Werkplaatstrekker Frans Stienen: "Samen sterk door diversiteit"
  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 335.000 Woningen

SAMEN WERKEN AAN EEN COMPLETE WOONREGIO

 

In oktober 2015 heeft de werkplaats het advies 'Breken met grenzen: wonen in een complete regio' gepresenteerd. Dit advies heeft tot nogal wat discussie geleid in de regio. De discussie ging vooral over de instrumenten die de werkplaats Wonen had voorgesteld zoals een regionale woonraad en een regionale grondbank. Tegelijk bleek er wél voldoende draagvlak om meer en beter met elkaar samen te werken op de woningmarkt.

Voldoende aanknopingspunten dus om een vervolgstap te zetten in de richting van een nieuwe opdracht. Op 13 december 2017 is de nieuwe opdracht van de werkplaats Wonen vastgesteld in het Regionaal Platform.

 

Regionale Begrippenlijst Wonen en woningmarkt-onderzoek

De Regionale Begrippenlijst Wonen 2018 bevat definities van relevante thema’s voor de regionale woningmarkt en de verschillende woningmarktpartijen. Op dit moment wordt één keer per drie jaar een woningmarktonderzoek gedaan naar de woonbehoeften van de inwoners van onze regio. Daarnaast zijn er onderzoeken gedaan naar de behoefte aan zorgwoningen en de grootte van de sociale woningvoorraad. Ook het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant deelt via www.kwzb.nl verschillende analyses van de regionale woningmarkt.

 

Deelnemers 

Wil je weten wie er allemaal meedenken en -werken in de werkplaats Wonen? Klik dan hier voor de deelnemerslijst.
 

Contactpersoon

170424_BDJ4288_Hans

Hans van de Louw

Netwerkregisseur040 2594 564 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn