Kwaliteiten stad én platteland ontwikkelen

Dit is de regio waar het gebeurt: hier is warmte en we worden aangestoken door goede ideeën. We zijn een regio van contrasten, en dat maakt onze regio zo bijzonder. Je bent snel in de stad of juist in het groen, er is cultuur én natuur.  En daar moeten we gebruik van maken, want de verschillen maken ons als geheel compleet. Als we dat verder kunnen versterken, groeit de Metropoolregio Eindhoven. Als regio zelf, maar ook in de wereld.
De Werkplaats Strategie Ruimte werkt aan de randvoorwaarden om de Brainportregio nog beter te ontwikkelen, stad én platteland. Hoe versterken we het vestigingsklimaat van bedrijven? Hoe organiseren we een aantrekkelijke en gevarieerde woon-, werk- en leefomgeving? Startpunt daarvoor zijn de kwaliteiten die er al zijn.
Mathijs Kuijken in Riethoven 2015 origineel 580x580
Mathijs Kuijken, voorzitter werkplaats: "We willen een sterke regio, daarom werken we aan een concrete en uitvoerbare kansenkaart."
  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 145.781 Hectare

Integrale strategie ruimte

In de Integrale Strategie Ruimte staat hoe de gemeenten gezamenlijk de economische kracht en de kwaliteit van het vestigingsklimaat van de Brainportregio ruimtelijk gaan ondersteunen.

Het is een ambitie-, inspiratie- en kansendocument; een basis van waaruit we op verschillende niveaus (lokaal, (sub)regionaal en bovenregionaal) werken aan opgaven op het gebied van de leefbaarheid, vitaliteit en bereikbaarheid van onze regio. We beschrijven erin de ruimtelijke hoofdstructuur in onze regio voor de komende twintig jaar en een heldere consequente lijn in de verdere ontwikkeling van de regio. We presenteren dus geen eindbeelden, maar proberen op onderdelen de ambitie en de norm te benoemen.

 

De Integrale Ruimtelijke Strategie is geen boekwerk, maar een interactieve website. Op deze manier is de strategie goed te raadplegen en makkelijk bij te houden.

 

In december 2017 is de Integrale Strategie Ruimte voor alle 21 gemeenteraden vastgesteld. Bekijk de Integrale Strategie Ruimte zoals die door de raden is vastgesteld.

 

beeld_MRE_816px300

 

Waar gaat het over?

Bij de aanbieding aan de 21 gemeenteraden is een toelichtend filmpje gemaakt:

 

 

Deelnemers Werkplaats Strategie Ruimte

 

 
 
Mathijs Kuijken(voorzitter) Gemeente Bergeijk / Kempen
Lucas van Grinsven ASML
Bert-Jan Woertman TU/e
Didier Barrois Brainport Development 
Cees-Jan Pen  Fontys 
Pieter van Wesemael TU/e 
Hans van der Markt Design Academy Eindhoven 
Wilbert Seuren Gemeente Eindhoven / Stedelijk Gebied
Leon van de Moosdijk Gemeente Someren / Peel
Frits van der Wiel Gemeente Cranendonck / A2
Erwin Dacier Provincie Noord-Brabant
Peter Glas Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas
Peter van Dijk Agrarische Sector en Waterschap Aa en Maas

Infographic ISR dec 2017

 Infographic van de Integrale Strategie Ruimte.

Contactpersonen 

Joan 300 x 450 Joan van Dijk
Netwerkregisseur040 2594 567 ...

 

Pieter 300 x 450 Pieter Goossens
Netwerkregisseur040-2594658 ...
   

Delen

FacebookTwitterLinkedIn