Kansen zoeken en verbindingen leggen

Onze economie is in transitie. We zien steeds meer uitdagingen op ons af komen. Op weg naar een verdere duurzame ontwikkeling van onze regio ontstaan er nieuwe maatschappelijke vraagstukken rondom o.a. voedsel, mobiliteit, energievoorziening.  De snelle ontwikkeling van technologie biedt oplossingen en heeft vergaande gevolgen voor de manier waarop we onze samenleving en economie inrichten.

 

We gaan naar een meer horizontale economie, waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen veel meer samenwerken. Tegelijkertijd zien we de trend van Metropoolvorming, waarbij stedelijke regio’s  gezien worden als motor van onze economie. Onze regio is recent erkend door het Kabinet als één van de ‘mainports’ van Nederland: wat gaat dat betekenen?

 

De werkplaats Economische Strategie is ‘enabler’ in onze regionale samenwerking. We brengen mensen bij elkaar, discussiëren, delen kennis en bedenken zo nieuwe ideeën. Een van de acties is het beter verbinden van de economische agenda van de gemeenten en subregio’s met de regionale Brainport-agenda. Dat doen we niet door het schrijven van allerlei economische strategieën, maar door afstemmingsmomenten te organiseren, elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten! We doen het met elkaar en voor elkaar.


Staf Depla tijdelijk van website gemeente eindhoven580x580
Werkplaatstrekker Staf Depla: "In ons regionale netwerk versterken we de economische kracht van de regio."
  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 3% Economische groei in 2015

 

 

Economische versterking met focus

De inzet van de werkplaats is gericht op de economische versterking van de regio op basis van een duidelijke focus. Hierbij richt de werkplaats zich specifiek op een aantal inhoudelijke thema’s:

 

  1. Verbinding economische agenda’s regio; we leggen de verbinding tussen de economische agenda’s van de (sub)regio’s met de Brainport Next Generation agenda, door regelmatig te zorgen voor afstemming tussen partijen.

  2. Agenderen Economische thema’s; we agenderen nieuwe thema’s in de werkplaats ter versterking van de regionale Brainport Next Generation agenda, zoals clusterontwikkelingen: Agrofood & High Tech’, Smart Mobility en zoeken vervolgens een ‘landingsplaats’ hiervoor.

  3. Investeringsfondsen: de werkplaats vervult een rol om het stimuleringsfonds als instrument voor het aanjagen van innovatieve ontwikkelingen bekendheid te geven en de richtlijnen verder aan te scherpen op de economische strategie van de regio.


De ontwikkeling en afstemming over deze thema’s gebeurt tijdens bijeenkomsten van de werkplaats Economische Strategie en het Regionaal Platform. De werkplaats organiseert thematische sessies waarin interactie plaatsvindt met zowel mensen van externe samenwerkingspartners als met regionale bestuurders.

 

Deelnemers 

 

 

 

Staf Depla (voorzitter) Gemeente Eindhoven
Piet Machielsen Gemeente Oirschot
Peter Maas Gemeente Bladel
Marinus Biemans Gemeente Deurne
Egbert Buiter Gemeente Valkenswaard
Joep Brouwers Brainport Development

Contactpersoon

20170330 Thomas Voncken 1 half Thomas Voncken
Netwerkregisseur  040 2594 656 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn

Downloads

Bijeenkomsten