Bijdragen aan een sterke arbeidsmarkt

De regionale ambitie is de Brainportregio verder te ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. Dit vraagt om een sterke arbeidsmarkt in de regio.

Natuurlijk bepaalt de markt wat er nodig is. Maar de overheid heeft ook een taak als het gaat om de arbeidsmarkt. In de Werkplaats Arbeidsmarkt leggen we de focus op de analyse van gesignaleerde knelpunten. We voeren een scherp debat over wat wij als overheid kunnen bijdragen aan een oplossing, maar wel steeds met de concrete vraag: hoe gaan we dat organiseren? We doen dit samen met partners ons netwerk zodat we het beste halen uit de verschillende zienswijzen van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

 

Het gaat ons om het resultaat op de arbeidsmarkt, niet om het praten erover.  Dus we stellen een advies op met kansen en knelpunten en duidelijke aanbevelingen voor de aanpak. Onze eerste succesvolle actie was op het terrein van Logistiek.

Jos van Bree 580x580
Werkplaatstrekker Jos van Bree: "Er is zoveel energie en kennis in ons netwerk. Dat zetten we in om de arbeidsmarkt in de Brainportregio te verbeteren."
  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 400.200 Banen

Logistiek

Eind 2015 heeft Jos van Bree, voorzitter van de werkplaats Arbeidsmarkt het initiatief genomen om in de regio gezamenlijk een Human Capital Agenda Logistiek op te stellen en een Logistiek Platform op te richten. Logistiek is namelijk een belangrijke sector in de regio. De geschatte toegevoegde waarde van logistiek voor de regionale economie is namelijk 8 tot 10%, dit is zo’n 2,5 tot 3 miljard euro. In de regio zijn 34.000 logistieke banen. De regio scoort ook hoog in allerlei logistieke rankings.

 

Tijdens de Dag van de Logistiek op 22 mei is het startdocument voor het Logistiek Platform ondertekend. Het Logistiek Platform bestaat uit werkgevers, vakbonden, overheden en onderwijs. Bedoeling is onder meer gezamenlijk te komen tot een logistieke campus (Huis van de Logistiek) en een opleidingsbedrijf.

 

In juli 2016 was er overeenstemming met de logistieke sector en het onderwijs over een bestuurlijke alliantie (het Logistiek Platform) én de onderdelen van de Human Capital Agenda Logistiek. Toen dat was bereikt, heeft op 14 juli de overdacht plaatsgevonden aan Henry van Rooijen, voorzitter van het Logistiek Platform. Hij neemt de leiding over fase 2, de projectontwikkeling op zich.

 

Henry van Rooijen, voorzitter Logistiek Platform: "Duurzame arbeid is een passie die wij in de sector met elkaar delen."

 

Een leven lang leren / werkzekerheid

Afbeelding2 DirkAfbeelding1 Natascha, hoogte 500

De Werkplaats legt de focus op de analyse van een aantal gesignaleerde knelpunten op het gebied van arbeidsmarkt, te beginnen met het thema ‘Werkzekerheid en een leven lang leren’. De werkplaats Arbeidsmarkt wil in drie bijeenkomsten over dit thema scherp krijgen hoe wij als overheid onze burgers daarbij het best kunnen toerusten. Het doel is om na deze bijeenkomsten een concrete aanpak voor de komende jaren te hebben.

 

Hiernaast zie je Natascha en Dirk. Zij zullen in hun leven blijvend geconfronteerd worden met overgangen tussen werk, zelfstandigheid, studie en privé. Een baan voor het leven bestaat in de toekomst niet meer. Hoe kunnen wij hen toerusten voor die nieuwe werkelijkheid in deze eeuw? Dat is de uitdaging van de werkplaats Arbeidsmarkt!

 

Marc van der Meer, Universiteit van Tilburg: "De mate van zelfstandigheid van burgers vereist een andere vonk in het beroepsonderwijs."

 

Deelnemers

Binnen de werkplaats Arbeidsmarkt werken we met een vaste kern van drie personen. Per thema en vergadering worden relevante werkgevers en werknemers uitgenodigd, net als alle wethouders sociale en economische zaken uit de regio. Op deze manier kunnen we snel en flexibel werken en steeds de beste kennis en kunde uit onze netwerk inzetten.

De vaste kern bestaat uit:

  
 
Jos van Bree Gemeente Helmond
Staf Depla Gemeente Eindhoven 
Marc van der Meer Universiteit van Tilburg

Contactpersoon

Paul 300 x 450 Paul van Leeuwen
Procesmanager040 2594 596 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn