Stuurgroep, werkgroep en uitgangspunten proces

De Stuurgroep

De Update wordt begeleid door een Stuurgroep. In de Stuurgroep zijn alle subregio’s vertegenwoordigd. Met elkaar zijn zij er verantwoordelijk voor dat het juiste proces doorlopen wordt waardoor de 21 gemeenten zich weer kunnen verbinden aan de inhoudelijke ambitie en opgaven van de regionale samenwerking. En dat een model van samenwerking wordt gekozen waarin men vertrouwen heeft.

De stuurgroepleden zijn de verbindingsschakel met de subregio’s. Zo is er een directe interactie tussen de Stuurgroep en de subregio’s en de gemeenten. Dit is essentieel voor het slagen van dit proces.

Om het eigenaarschap te versterken, is er voor gekozen dat het proces om de samenwerking te verbeteren in “eigen beheer” wordt uitgevoerd. Alleen waar nodig betrekt de stuurgroep externe ondersteuning bij onderdelen van het proces. In de stuurgroep zitten:

 

Leden van de Stuurgroep Update: Monique List (Eindhoven), Hans Gaillard (Stedelijk Gebied), Leon Kox (Kempen), Elly Blanksma (DB),  John Jorritsma (DB), Frank van der Meijden (DB) en Jannet Wiggers (secretaris), Paul Verhoeven (A2-gemeenten) en Joan Briels (De Peel).

 

Ambtelijke werkgroep

De Stuurgroep wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep. Per subregio is er een ambtelijke vertegenwoordiger afgevaardigd. De werkgroep werkt samen met de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven het verbeterproces uit door voor te bereiden, te organiseren, schrijven, adviseren en begeleiden. Ook de leden van de ambtelijke werkgroep zijn de verbindingsschakel met de collega’s in de subregio’s.

In deze ambtelijke werkgroep zitten.

 

500 Foto werkgroep 171114_BDJ7531 (2)Vlnr: Lucien Panken (Eindhoven), Sietske van der Velden (Metropoolregio), Stijn Smeulders (A2-gemeenten), Jannet Wiggers (directeur Metropoolregio), Ton Pulles (De Kempen), Barbara Marcus (Metropoolregio), Marjan van den Hoogenhoff (Stedelijk Gebied), Thomas Voncken (Metropoolregio),  Wim Geboers (Stedelijk Gebied), Linda van Gerwen (Metropoolregio) Niki Vintcent (De Peel), J-L Withaar (Metropoolregio). Natasja Wijnen (Helmond) en Ab Oosting (Metropoolregio) ontbreken op de foto. 

Draagvlak en snelheid gaan hand in hand

De Stuurgroep vindt het belangrijk dat het proces om de samenwerking te verbeteren gezamenlijk, met de 21 gemeenten, wordt doorlopen en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is hieraan vorm en inhoud te geven. De Metropoolregio Eindhoven is van ons allemaal. Tegelijkertijd is het voor het slagen van het proces ook van belang dat tempo wordt gehouden. Zowel het Algemeen Bestuur als de Stuurgroep werken eraan om vóór het zomerreces van 2018 een nieuwe samenwerkingsagenda en aangepaste governance in procedure bij de gemeenten te brengen.

Voor het proces zijn daarom vier uitgangspunten geformuleerd:

•       Het proces moet zorgen voor resultaat met draagvlak en eigenaarschap.

•       Het is een dynamisch proces, geen project. De uitkomst is nog niet bekend.

•       Alle deelnemers zijn aan zet; halen en brengen is eigen verantwoordelijkheid.

•       We gebruiken ook het informele circuit om te toetsen en draagvlak te organiseren.

 

De planning van de Update bestaat uit 3 fases

 

 

Beste Jozee,
Bedankt voor je reactie. Er is een uitvraag gedaan bij de gemeenten voor deelname in de Stuur-en Werkgroep. Per subregio is er één afgevaardigde. Vanuit de Kempen zit Piet Machielsen, wethouder in Oirschot, in de Stuurgroep en Ton Pulles, gemeente Bergeijk, in de Werkgroep. Zij zijn de verbindingsschakels in het proces.
Groet, Linda

Ik vroeg mij af hoe de samenstelling van de werkgroep is samengesteld.
B.v. Kempengemeente zie ik maar een persoon uit Veldhoven die de hele kempengemeente vertegenwoordigd. Ik ben nog maar een leek in dit gaande proces.
Maar merk dat er bepaalde dingen gebeuren die ik toch wel heel graag anders had willen zien en dat is op het gebied van woonbeleid.
Zelf ben ik burgerraadslid van de gemeente Oirschot, vind de dossier soms echt zo ontzetten ondoorzichtig en voor je het weet zijn er beslissingen genomen die je liever anders had gezien.

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn