Transitie Landelijk Gebied: Economie, ecologie, leefbaarheid in balans

Brainport is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. De regio is nu één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. Om de huidige economische ontwikkeling vast te houden en mogelijk uit te bouwen, is het belangrijk om te werken aan een goed vestigingsklimaat in de regio zoals opgenomen in de Integrale Strategie Ruimte. Ons landelijk gebied is van grote waarde voor het vestigingsklimaat in de regio. Daarom is onze ambitie dat het landelijk gebied leefbaar, toekomstbestendig en economisch vitaal is zodat het bijdraagt aan een volhoudbaar vestigingsklimaat van Brainport. We willen niet alleen een slimme high tech regio zijn, maar ook de mooiste en groenste regio.

Precisielandbouw 2 580x580
Bij de transitie van het landelijk gebied ligt de focus in deze bestuursperiode op de omvorming van de agrarische sector
  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 2.300.000Varkens

 

 

 

 

De agrarische sector is bezig met een grote transitie die nog vele jaren zal duren. Het stoppen van agrarische ondernemers en het verdwijnen van hun bedrijven heeft direct gevolgen voor de boeren zelf, maar is ook van invloed op het vestigingsklimaat van de regio. De omvorming van de agrarische sector is deze periode het vliegwiel voor de transitie van het hele landelijk gebied. De transitie van de agrarische sector vraagt namelijk om het zoeken naar nieuwe economische dragers en nodigt uit tot het versterken van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit. Het vraagt om aandacht voor economie, ecologie en leefbaarheid.

 

Kwartiermakers

Wethouder van de gemeente Gemert-Bakel Anke van Extel-van Katwijk en wethouder Marinus Biemans van de gemeente Deurne zijn kwartiermakers voor het onderwerp Transitie Landelijk Gebied.

 

Samenwerkingsakkoord

In het project de Update werkt de Metropoolregio Eindhoven nu aan een Samenwerkingsakkoord voor de periode 2019-2024. De Transitie Landelijk Gebied is een van de nieuwe opgaven in dit Samenwerkingsakkoord. Lees de planning van het nieuwe Samenwerkingsakkoord. 

 

Taskforce

De Taskforce Transitie Landelijk Gebied is in opdracht van het Regionaal Platform in december 2017 van start gegaan met een regionale aanpak ten behoeve van de warme sanering van de varkenshouderij. De inzichten van de Taskforce worden meegenomen bij het opstellen van de nieuwe Samenwerkingsagenda. Lees meer over de Taskforce.

 

Contactpersonen

Chantal 300 x 450 Chantal van den Eijnden
Netwerkregisseur 040-2594682 ...
 Pieter 300x450 Pieter Goossens
Netwerkregisseur 040-2594658 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn