We ontmoeten elkaar op het Regionaal Platform

De Metropoolregio Eindhoven is een flexibele, energieke netwerksamenwerking. De samenwerking werkt alleen goed als we elkaar vaak ontmoeten. Het Regionaal Platform is het centrale punt in het netwerk waar de colleges van B&W van de 21 regiogemeenten elkaar ontmoeten. Hier praten ze over de regionale thema’s economie, ruimte en mobiliteit.  Hier debatteren ze, wisselen kennis uit en doen inspiratie op. Zo ontstaat een gezamenlijk beeld van de toekomst, draagvlak voor actie en kennis en begrip voor elkaar en elkaars inzet. Op deze manier werken de colleges samen aan het concreet realiseren van de regionale ambitie.


Zes keer per jaar komt het Regionaal Platform bij elkaar. De agenda van het platform wordt interactief opgesteld: iedereen heeft de mogelijkheid om agendapunten in te dienen.

Formele besluiten worden niet genomen. Wel kan het platform adviseren aan het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

Het realiseren van de regionale opgaven wordt belegd in bestuurlijke werkplaatsen en gesprekstafels. Het Regionaal Platform kan werkplaatsen en gesprekstafel instellen en de opdrachten daarvoor vaststellen.

 

Vergaderdata

Bekijk de kalender voor meer informatie over de geplande bijeenkomsten en de bijeenkomsten die al geweest zijn (bijvoorbeeld agenda, stukken).

 

Contactpersoon

Barbara 300x450 Barbara Marcus
Procesmanager 040 2594 558...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn

Bijeenkomsten

Programma Regionaal Platform 21 februari 2018

Regionaal Platform 25 april 2018