Gesprekstafel Duurzaamheid

Belangrijkste doel van de Gesprekstafel Duurzaamheid is het uitwisselen van kennis over ontwikkelingen en projecten op het brede terrein van duurzaamheid. De gemeente Waalre, trekker van deze Gesprekstafel, organiseert ongeveer vier keer per jaar een bijeenkomst voor alle wethouders duurzaamheid in de regio. Vaak komen projecten aan de orde die door (clusters van) gemeenten uit de regio worden opgepakt. Hier kunnen regionale opgaven uit voort komen.

 

Gesproken is bijvoorbeeld over:

  • zorgen voor versnelling in trajecten om woningen te verduurzamen;  
  • het faciliteren van grootschalige zonneparken;
  • de mogelijkheden op het gebied van windenergie en geothermie;
  • de gezamenlijke ambitie van de regiogemeenten om te komen tot een ‘afvalloze samenleving’, door de uitwisseling van kennis en ervaringen; 
  • de samenwerking in aanbestedingstrajecten op het gebied van afvalbeheer.

 


Kansenkaart energie

Vanuit de Gesprekstafel is het initiatief genomen om het thema energie als een van de speerpunten bij de Integrale Ruimtelijke Strategie (werkplaats Strategie Ruimte) uit te werken. Met ondersteuning vanuit de VNG en het ministerie van I&M is een uitgebreide analyse uitgevoerd van het energieverbruik, de besparingskansen en de potentie van de verschillende energietechnieken (o.a. windmolens, zonnepanelen, biomassacentrales) voor onze regio. Het resultaat van dit proces is een goed onderbouwde en doorgerekende kansenkaart voor de regio.


Voor meer informatie klik hier

 
paul van Liempd 580 x 580
Paul van Liempd, gemeente Waalre: "In de wereldwijde economie van morgen zijn duurzaam grondstoffengebruik en hernieuwbare energie basisvoorwaarden voor succes."
  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 88.000.000 GigaJoule

 

Contactpersoon

  Pascal Beaujean
Gemeente Waalre040 2282 500...

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn