Gesprekstafels

Om de regionale ambitie te realiseren, werken we in de Metropoolregio Eindhoven aan een aantal thema's. Maar er zijn meer onderwerpen die op subregionaal of lokaal niveau spelen waarbij afstemming gewenst is. Daarvoor willen de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven een platform bieden in de vorm van een gesprekstafel. Doel van een gesprekstafel is om elkaar te inspireren en tot actie te komen. De actie is uiteindelijk vooral lokaal en de ondersteuning vindt plaats vanuit één van de gemeentes. Afhankelijk van het thema kan de gesprekstafel de werkplaatsen adviseren.

 

Er is nu een gesprekstafel:

- Duurzaamheid

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn