Biomassa bijeenkomst voor stakeholders Metropoolregio Eindhoven 22 oktober 2019

Beste heer,  mevrouw,

 

We gaan graag met u in gesprek over het toekomstige gebruik van biomassa in de energietransitie in de regio. Op 22 oktober organiseert de Metropoolregio Eindhoven een bijeenkomst om samen met belanghebbenden in het werkveld stappen te zetten richting een gedragen warmtevisie in de Regionale Energie Strategie (RES).

 

De RES

De komende jaren staat er veel te gebeuren in de energievoorziening van Nederland. In 2030 willen we 49% minder fossiele CO2 uitstoten dan in 1990. In 2050 streven we ernaar om bijna energieneutraal te zijn. De gemeenten en waterschappen in de Metropoolregio Eindhoven sluiten zich aan bij dit doel en onderschrijven het belang van de energietransitie. Dit maakt dat de productie van duurzame elektriciteit, warmte en waar mogelijk gas drastisch moet stijgen. Biomassa kan hierbij helpen. Daarom ontwikkelen we een Regionale Energie Strategie, waarin we als samenwerkende overheden keuzes maken voor de toekomstige energievoorziening in onze regio.

 

Over biomassa in de regio

In de regio is er op papier een redelijke potentie voor het gebruik van biomassa als energiebron. Daarom is de potentie en toepassing van biomassa een onvermijdelijk onderdeel van onze energiestrategie. In de regio zijn veel veehouders actief, waardoor er de mogelijkheid bestaat tot mestvergisting. Ook bij akkerbouw, het onderhoud van bossen en ander groen en bij de voedingsmiddelenindustrie komt een redelijke hoeveelheid biomassa vrij die eventueel vergist of verbrand kan worden. Maar in werkelijkheid is het achterhalen van de potentie van biomassa complex. Er zijn veel verschillende bronnen, technieken, belangen, risico’s, mogelijkheden, etc. Daarnaast kunnen veel biomassastromen op andere manieren worden gebruikt.

 

De bijeenkomst

Daarom gaan wij graag het gesprek aan met experts en belanghebbenden op het gebied van biomassa. Met u dus. Zo kunnen we samen met u een genuanceerd beeld schetsen van de potentie van biomassa in de Metropoolregio Eindhoven. De bijeenkomst vindt plaats op 22 oktober bij het Aristo Meeting Center aan de Vestdijk 30 in Eindhoven, van 9:00 tot 12:00 uur. Twee inhoudelijk experts van Royal HaskoningDHV zullen aanwezig zijn om de gesprekken te begeleiden. Een uitgebreid programma ontvangt u halverwege oktober na inschrijving.

 

Aanmelden

Aanmelden kan door te klikken op de button 'aanmelden' onderaan de pagina.

 

Omdat het onmogelijk is om iedere stakeholder in het werkveld uit te nodigen, hebben we

geprobeerd om een zo compleet mogelijke afspiegeling van de belanghebbenden uit te nodigen. Kent u een partij die geen uitnodiging heeft gehad, maar wel graag aanwezig wil zijn? Geef dit dan door aan ....

 

Wij hopen u te zien op 22 oktober!

 

Met vriendelijke groet,

 

De werkgroep warmte RES Metropoolregio Eindhoven

Data informatie:

22 oktober 2019 | 09:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn