Algemeen Bestuur 18 maart 2020 / Geannuleerd

Geachte leden,

Op woensdag 18 maart 2020 is de volgende vergadering van uw Algemeen Bestuur gepland. Namens de voorzitter laat ik u weten dat deze vergadering wordt geannuleerd.

Toelichting
Van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben wij de bijgevoegde berichten ontvangen.

In het Handelingsprotocol COVID-19 (Coronavirus) is voor de komende week opgenomen dat raads- en commissievergaderingen niet doorgaan tenzij dat om wettelijke redenen vereist is.

 

Wij zullen daarom de vergadering van uw Algemeen Bestuur van woensdag aanstaande niet door laten gaan.


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

mevrouw drs. J. Wiggers,

secretaris. 

Data informatie:

18 maart 2020 | 17:00 - 18:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn