Raadsledenbijeenkomst Regionale Energiestrategie 8 mei 2019

De energietransitie en de Regionale Energiestrategie (RES) zijn onderwerpen waar nu veel over gesproken wordt. Iedereen heeft er een mening over, en er wordt veel over gediscussieerd.

 

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 onderschreven, en werkt momenteel aan het nationale Klimaatakkoord om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Het Rijk heeft aan alle regio’s gevraagd om te onderzoeken hoe en waar ze energie kunnen besparen en energie duurzaam kunnen opwekken. De 21 gemeenten in onze regio, samen met provincie, waterschappen en Enexis, hebben daarop aangegeven zelf de regie te voeren en daarin samen op te trekken. Door samen te werken en kennis te delen gaan we efficiënt om met de beschikbare (ambtelijke) capaciteit, maar zorgen we bovenal voor draagvlak en commitment van alle gemeenten en hun inwoners voor deze transitie en de uiteindelijk op te stellen strategie.

 

Startnotitie

Eén van de eerste producten die daarbij opgeleverd is, is de Startnotitie voor de Regionale Energiestrategie, die komende maanden voorligt bij de gemeenteraden van alle 21 gemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven. Hierin staat hoe de gemeenten de samenwerking op dit thema willen aanpakken.

 

Op woensdag 8 mei 2019 organiseren we een bijeenkomst voor raadsleden uit de regio over de Regionale Energiestrategie, de startnotitie en hoe we samen aan deze gezamenlijke opgave gaan werken.

Data informatie:

8 mei 2019 | 19:00 - 22:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn