Algemeen Bestuur 27 maart 2019

De AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van de vergadering
 3. Vaststellen notulen d.d. 12 december 2019 en overzicht Toezeggingen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Voorstel vaststellen Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven 
  - Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven
  - Nota van beantwoording zienswijzen Samenwerkingsakkoord 2019-2022
 6. Voorstel vaststellen Statuut Overlegorganen 2019 Metropoolregio Eindhoven
  - Statuut Overlegorganen Metropoolregio 2019
  - Toelichting Statuut Overlegorganen 2019 Metropoolregio
 7. Voorstel benoemen leden en adviseurs Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven
 8. Voorstel vaststellen Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven
  - Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven 
  - Nota van beantwoording zienswijzen Werkprogramma 2019 Metropoolregio 
 9. Rondvraag en sluiting


Afmelden
Als u verhinderd bent, kunt u dit bij voorkeur voor 27 maart a.s. doorgeven aan Helmi Leijen, tel.: 040 - 259 45 27 / ...

Verkeersituatie  
Wegwerkzaamheden in de directe omgeving van het kantoor van de Metropoolregio hebben als gevolg dat ons kantoor niet altijd via de gebruikelijke weg bereikbaar is. Omdat deze situatie in de komende periode regelmatig wijzigt laten wij u in de week van 27 maart a.s. weten wat de actuele stand van zaken is. 

Data informatie:

27 maart 2019 | 17:00 - 18:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn