Dagelijks Bestuur 2 september 2019

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur + adviseurs Metropoolregio Eindhoven d.d. 2 september 2019 

 

A1. Besluitenlijst 17 juni 2019

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 17 juni 2019.

BESLUIT: Akkoord.
N.a.v.

Er wordt een gezamenlijke reactie met de provincie voorbereid op NOVI. Een DB-voorstel en de brieven worden via een schriftelijke ronde voorgelegd aan de leden van het DB en adviseurs. Het Db-voorstel en de  brieven zijn inmiddels door het DB geaccordeerd en verstuurd.

 

A4. Opzet Metropoolconferentie 9 oktober 2019

VOORSTEL:

Kennis nemen van de opzet voor de Metropoolconferentie.

BESLUIT:

Akkoord.

 

A5. Adviezen m.b.t. eindafrekening, looptijdverlenging en aangehouden aanvragen Stimuleringsfonds

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

-       Klompenwerkplaats van de Toekomst

-       Innovatieve elektrische aandrijving Tuk Tuk

-       3D Printen van Steunzolen

-       Consortium Industriële Vezelhennep

-       Haalbaarheidsonderzoek High Pressure Direct Injection bij dieselmotoren

-       Towards Eindhoven's leadership in plasma modeling and simulations

-       Infor-med fase 3 innovatietraject

-       Light Electric Vehicle

-       Meer Met (kalver)Melk!

-       Warehouse of Innovation

-       WIL

2. In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:

-        Ontwikkeling Range of Motion Monitor

-         Toekomstbestendige Maakindustrie

-         VAB-LAB De Kempen

-         Goed geschoolde Jongeren

3. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de eerder aangehouden projecten:

-       Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport - Opstartfase € 195.000

-       Empathic Safety System € 50.000

-       The next generation SFELLA € 50.000

-       Forklift Warehouse Management System € 50.000

-       Medtech device for antimicrobial resistance detection € 49.500

-       Spelersontwikkelsysteem € 50.000

-       Qualified prototype en pilot met Brainport Industries € 50.000

BESLUIT: Akkoord.

 

B4. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUIT:
De stukken zijn niet expliciet besproken maar worden (zijn) wel afgewikkeld.

Data informatie:

2 september 2019 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn