Algemeen Bestuur 4 juli 2018

Graag nodig ik u, namens de voorzitter uit, voor de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling op woensdag 4 juli 2018 van 17.00 tot 18.00 uur in het Philips Stadion, Frederiklaan 10a (ingang 8) te Eindhoven. Parkeren is mogelijk in Parkeergarage P Philips Stadion (navigatieadres: Anton Philipslaan 56, 5616TX Eindhoven).

We beginnen de bijeenkomst met een informele kennismaking.

De AGENDA van de vergadering is als volgt:

 1.  Opening
 2. Vaststelling agenda van deze vergadering
 3. Vaststelling notulen vergadering 21 februari en 20 maart 2018 en overzicht Toezeggingen. Mocht u de geluidsopnamen willen terughoren, neem dan contact op met het secretariaat: 040 259 45 94.
 4. Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen

  Benoemingen (voordrachten kunnen op 4 juli a.s. nog mondeling worden ingebracht)
 5. Voorstel benoeming leden Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven
 6. Voorstel benoeming leden Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 7. Voorstel bekrachtigen benoeming vertegenwoordiging overheidsgeleding in Adviescommissie Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven
 8. Voorstel benoeming leden Commissie van advies voor Gulbergen Metropoolregio Eindhoven

  Financiën
 9. Voorstel vaststelling Jaarrekening 2017 Metropoolregio Eindhoven
  Bijlage 1: Concept-Jaarrekening 2017 Metropoolregio Eindhoven
  Bijlage 2: Accountantsverslag 2017 Metropoolregio Eindhoven
  Bijlage 3: Brief Bestuurscommissie over bestemming resultaat Jaarrekening 2017 
 10. Voorstel vaststelling Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven
  Bijlage 1: Ontwerp Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven
  Bijlage 2: Concept reactienota Ontwerp Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven
 11. Voorstel vaststelling Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven
 12. Voorstel (gewijzigde) vaststelling Verordening Stimuleringsfonds 2018 Metropoolregio Eindhoven

  Proces Update Metropoolregio Eindhoven / nieuwe samenwerkingsagenda
 13. Voorstel overdracht taken Werkplaatsen Strategie Ruimte, Wonen, Bedrijventerreinen, Detailhandel en Arbeidsmarkt Metropoolregio Eindhoven
  Bijlage a: Evaluatierapport
  Bijlage b: Brainportagenda
  Bijlage c: Ambitiedocument
  Bijlage d: Overzicht overdracht taken
  Bijlage e: Talent & Skill Akkoord
  Bijlage f: Overzicht gemiddelde uitgave per werkplaats periode 2015 - 2017
 14. Rondvraag en sluiting

Data informatie:

4 juli 2018 | 17:00 - 18:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn