Algemeen Bestuur 21 februari 2018

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van deze vergadering
 3. Vaststellen notulen d.d. 13 december 2017 / geluidsopname
  - Toezeggingen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Brief ontwikkelingen RHCe
 5. Voorstel inzake vaststelling Werkprogramma Metropoolregio Eindhoven 2018 en bijbehorende Begrotingswijziging 2018-1
  - Concept-werkprogramma
  - Begrotingswijziging
 6. Voorstel inzake vaststelling gunning Accountantsdiensten Metropoolregio Eindhoven 2018-2021 
 7. Proces Update Metropoolregio Eindhoven (mondeling) 
 8. Rondvraag en sluiting


Afmelden
Als u verhinderd bent, kunt u dit bij voorkeur voor 21 februari a.s. doorgeven aan Helmi Leijen (040 -25 94 527). Ik verzoek u dan ook aan te geven of uw plaatsvervanger wel aanwezig zal zijn.
 

 

Data informatie:

21 februari 2018 | 17:00 - 18:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn