Commissie van advies voor Financiën 7 februari 2018

AGENDA

Vergadering : Commissie van Advies voor Financiën
Datum : Woensdag 7 februari 2018
Tijd : van 9.00 tot 10.00 uur
Locatie : Metropoolregio Eindhoven (1e verdieping, projectgroepruimte)

 

 

1.     Opening en mededelingen

Dit is de laatste vergadering van de commissie van advies in deze samenstelling.
 

2.     Vaststelling agenda voor deze vergadering
 

3.     Verslag schriftelijke consultatie d.d. 29 november 2017
Voorstel: Verslag vaststellen.
 

4.     Ingekomen stukken en mededelingen (mondeling)  
a. Stand van zaken voorstel hoogte Algemene Reserve

b. Financiële harmonisatie vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen

c. Ontwikkelingen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 

 

ADVISEREN

 

 

5.     Voorstel Algemeen Bestuur inzake Gunning accountantsdiensten 2018-2021  

Probleemstelling : Op 1 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur het Aanbestedingsdocument accountantsdiensten 2018-2021 vastgeesteld. Het Algemeen Bestuur wordt op 21 februari a.s. een voorstel gedaan voor de gunning van de opdracht.
Toelichting : Voorzitter / Concerncontroller
Voorstel : Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. Algemeen Bestuur van 21 februari 2018
Bijlage : Voorstel Algemeen Bestuur

 

6.     Voorstel Algemeen Bestuur inzake Begrotingswijziging 2018-1 bij concept-Werkprogramma 2018   

Probleemstelling : De Metropoolregio stelt ieder jaar een werkprogramma op. Op 21 februari a.s. ligt het concept-Werkprogramma 2018 ter vaststelling voor bij het Algemeen Bestuur. Uit dit programma vloeit een begrotingswijziging voort (2018-1).
Toelichting : Voorzitter / Concerncontroller
Voorstel : Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. Algemeen Bestuur van 21 februari 2018.
Bijlage :

- Voorstel Algemeen Bestuur

- Concept-Werkprogramma 2018

- Concept-Begrotingswijziging 2018-1

 

 

TER INFORMATIE
 

7.     Managementletter Metropoolregio Eindhoven 2017

Probleemstelling : De Accountant heeft de interim-controle uitgevoerd. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Ook heeft deze controle als doel de aandachtspunten voor de Jaarrekening 2017 te signaleren.
Toelichting : Concerncontroller
Voorstel : Voor kennisgeving aannemen.
Bijlage : -

 

8.     Rondvraag en sluiting
De volgende vergadering van de Commissie van advies voor financiën is gepland op woensdag 20 juni 2018 van 09.00 tot 10.00 uur in het kantoor van de Metropoolregio.


 

Data informatie:

7 februari 2018 | 09:00 - 10:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn