Dagelijks Bestuur 22 oktober 2018

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 22 oktober 2018

 

 

1.     Besluitenlijst 26 september 2018

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 26 september 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

2. Uitnodiging gesprek over legitimiteit van interbestuurlijke samenwerking

VOORSTEL:

Akkoord gaan met het voeren van 3 gesprekken door Berenschot met een afvaardiging van het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en Raadstafel21 op maandag 12 november a.s.:

 • 11.00 – 12.00 uur: gesprek met afvaardiging Dagelijks Bestuur
 • 11.00 – 12.00 uur: gesprek met afvaardiging Algemeen Bestuur
 • 13.30 – 15.30 uur: gesprek met voorzitter en vicevoorzitter Raadstafel21

Akkoord gaan met het doen van een uitvraag richting leden Algemeen Bestuur wie er aanwezig wil zijn tijdens het gesprek met Berenschot.

BESLUIT:

Akkoord. Gevraagd wordt om een notitie t.b.v. de gesprekken. Deze notitie wordt opgesteld in samenspraak met
L. Panken, R. Miesen en T. Pulles.

 

Het DB spreekt uit dat dit onderzoek niet het Update-proces mag frustreren.

De leden van de Stuurgroep Update die tevens AB-lid zijn worden gevraagd voor het gesprek met Berenschot.

 

3. Proces realisatie Regionale Energie Strategie

VOORSTEL:

Kennisnemen van de stand van zaken van het proces tot realisatie van de Regionale Energie Strategie.

BESLUIT:

Gezien de omvang van dit dossier en het belang hiervan voor de regio wordt de bestuurlijke trekker (Frans Kuppens) uitgenodigd om het DB bij te praten.

 

5. Afsluiten aansluitingsovereenkomst VNG

VOORSTEL:

 1. In te stemmen met de keuze om met ingang van 1 januari 2020 een aansluitingsovereenkomst met de VNG af te sluiten.
 2. Het Georganiseerd Overleg nader informeren over de keuze om een aansluitingsovereenkomst met de VNG af te sluiten.

BESLUIT:

Akkoord.

 

Data informatie:

22 oktober 2018 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn