Dagelijks Bestuur 26 september 2018

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 26 september 2018

 

 

1. Besluitenlijst 20 augustus 2018

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 20 augustus 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

4. Bijeenkomst Algemeen Bestuur woensdag 10 oktober 2018

VOORSTEL:

Instemmen met de opzet voor de bijeenkomst van het Algemeen Bestuur op woensdag 10 oktober 2018.

BESLUIT:
Akkoord.

 

5. Regiofonds Brainport BV

VOORSTEL:

  1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief van Brainport Development, toelichting aan de gemeenteraad Eindhoven en de Notitie van Pels Rijcken aan Brainport.
  2. De verstrekte informatie geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen.

BESLUIT:
Akkoord.

 

6. Benoeming nieuw lid Adviesgroep Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

De heer Jaap Lombaerts (TNO) benoemen als lid van de Adviesgroep Stimuleringsfonds ter invulling van de vrijgekomen plek door het terugtreden van de heer Sol.

BESLUIT:

Akkoord.

 

7. Advies over aanvragen voor bijdragen uit het Stimuleringsfonds, eerste tender 2018

VOORSTEL:

1.   Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage voor de projecten:

- BAB formulering voor Pijn Kliniek Eindhoven

-  Vet PET

- DITSS Demonstration Room Threats and Calamities (fase 1)

SMART DFB Laser

Solarix – Aesthetic solar facades

 

2.   In te stemmen met verzoek tot verlenging van de looptijd buiten de reguliere termijnen voor het project:

-  Future Living

 

3.   In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:

-  Coalitie MedTech € 22.731

-  Automatic Laserparthandeling € 50.000

-  RoBoSculpt calibration unit € 50.000

-  Betaalbare modulaire aandrijflijn voor kleine elektrische voertuigen € 50.000

-  Brainport Cyber Weerbaarheid Centrum (BCWC) € 50.000

-  Milestone € 163.000

-  SER-600 € 50.000

-  Food Starter Helmond € 50.000

-  Precuneus Pilot Solutions € 19.900

Goed geschoolde jongeren € 19.140

Luminescent Solar Concentrators € 24.700

Smart Charging Hub € 50.000

Low Cost Smart Robotics for Agrifood € 50.000

-  Pilot duurzaam De Hurk BV € 50.000

Cross Laminated Timber (CLT) van Peppelhout € 25.000

ehvLINC Legal & Tax Incubator € 23.947

-  Exodus Burned € 50.000

-  Felix Gelukrobot € 50.000

-  HyperTension (versie 1.5) € 50.000

-  GO EU € 48.748

-  INFINITY MindRoom € 50.000

-  Neuro Reflex Pedalen € 38.250

Dexter € 50.000

-  InduSym Reststromenplatform € 15.000

-  Ereva voor liesbreuken € 42.000

 

4.   In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor het eerder aangehouden project:

-  EPS Brug

 

5.   Aan te houden voor nadere afstemming de aanvraag voor een bijdrage aan het project:

The Idealists

 Warehouse of Innovation

 

6.   Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

-  Valorisatie Programma Brainport Eindhoven

-  EBP-Transitie

-  Ontwikkeling Clothes2Me

-  Flexible wearables

-  Personalised Artificial Intelligence: een surveillance systeem voor slimme zorg

-  Railfree Train

-  Urban Sports Motion capture Sensor

-  Verkenning Doorontwikkeling Educatie Verduurzamen Kinderboerderij Geldrop

 

7.   Af te wijzen de aanvraag voor een bijdrage aan het eerder aangehouden project:

DITSS Demonstration Room Threats and Calamities (fase 2)

 

8.   Te honoreren het ingediende bezwaarschrift inzake de intrekking van de beschikking voor het project ’S-Bike’

 

9.   Af te wijzen het ingediende bezwaarschrift inzake de vaststelling voor het project ‘In Virtual Reality Analystics’
 

10.Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 oktober 2018.

BESLUIT:
Akkoord met de punten 1 t/m 10.

 

9. Controleprotocol Metropoolregio Eindhoven, verslagjaren 2018 tot en met 2021

VOORSTEL:

Instemmen met het controleprotocol Metropoolregio Eindhoven 2018-2021 en dit ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 10 oktober 2018.

BESLUIT:
Akkoord.

 

12. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijk ingekomen

BESLUIT:
Akkoord.

 

Data informatie:

26 september 2018 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn