Dagelijks Bestuur 20 augustus 2018

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 20 augustus 2018

 

 

1. Besluitenlijsten 25 juni en schriftelijke ronde juli 2018

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijsten vergadering 25 juni 2018 en schriftelijke ronde juli 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

2. Portefeuilleverdeling binnen Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Voorgesteld wordt:

 1. Aan te wijzen als portefeuillehouder Gulbergen – Elly Blanksma, waarbij Peter Maas/Bladel vooralsnog voorzitter is van de Commissie van advies voor Gulbergen.
 2. Aan te wijzen als portefeuillehouder Regionaal Historisch Centrum Eindhoven – Frank van der Meijden, tevens voorzitter van de Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
 3. De verdeling van de aandachtsvelden a) Regionale samenwerking / samenwerkingsakkoord (voorzitter bestuurlijk trekkersoverleg, raadsledenbijeenkomst e.d.), b) financiën, c) personeelszaken en d) interne organisatie binnen het Dagelijks Bestuur te bespreken.

BESLUIT:

Voorzitter en vice-voorzitter zijn respectievelijk de burgemeesters van Eindhoven en Helmond.

E. Blanksma: Gulbergen, financiën en samenwerking (inclusief coördinatie-voorzitter bestuurlijk trekkersoverleg).

F. van der Meijden: RHCe en Interne organisatie (inclusief P&O).

E. Blanksma en F. van der Meijden zijn elkaars vervangers.

 

4. Erkenningsovereenkomst AutomotiveNL - RAI

VOORSTEL:

 1. Besluiten om de betrokkenheid van Metropoolregio Eindhoven bij AutomotiveNL te consolideren als een ‘Erkende Organisatie’ van de RAI Vereniging.
 2. Instemmen met ondertekening van de Erkenningsovereenkomst.
 3. Mevrouw E. Blanksma – van den Heuvel machtigen om deze namens het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven te ondertekenen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUIT:

Akkoord.

Data informatie:

20 augustus 2018 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn