Dagelijks Bestuur 25 juni 2018

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 25 juni 2018

 

1. Besluitenlijst 28 mei 2018

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 28 mei 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

3. Concept-vergaderschema 2019 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Vaststellen vergaderschema 2019 Metropoolregio Eindhoven.
 2. De secretaris-directeur mandateren het vergaderschema 2019 aan te passen indien blijkt dat er een conflict ontstaat met de planning van het VNG-congres 2019. De data voor dit congres in 2019 worden pas bekend gemaakt tijdens het VNG-congres op 26 en 27 juni 2018.
 3. De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur, de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsleden informeren over het vergaderschema 2019 en daarbij aan te geven dat de uitkomsten van het proces Update Metropoolregio Eindhoven kunnen leiden tot aanpassing op een later moment.

BESLUIT:

Akkoord.

 

4. Adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 4 juli 2018

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 4 juli 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

5. Concept-Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 juni 2018

VOORSTEL:

Instemmen met de beleidsmatige Bestuursrapportage Metropoolregio, peildatum 1 juni 2018 en deze op 4 juli 2018 ter informatie voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.

 

6. Voortgang regionale aanpak energietransitie

VOORSTEL:

 • Kennis nemen van de voortgang van de regionale aanpak energietransitie.
 • Instemmen met de voorgestelde inzet van het beschikbare budget voor 2018 (onder voorbehoud van positieve advisering door Gesprekstafel Duurzaamheid van 28 juni.

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

10. Concept-agenda vergadering Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2018

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

Data informatie:

25 juni 2018 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn