Regionaal Platform 14 december 2016

Beste mevrouw, meneer,

 

Het programma voor het Regionaal Platform van 14 december is helemaal rond. We starten met de thema’s ‘Brainport als Mainport’ en ‘Living labs en de rol van de overheid’. Na de pauze willen de bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen samen met u enkele actuele ontwikkelingen bespreken. We gaan in op de demografische en andere maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de arbeidsmarkt in de regio en op ontwikkelingen in onze regionale woningmarkt. Daarnaast verkennen we graag samen met u de uitdaging die de Provincie bij ons heeft neergelegd om te komen tot een energieneutrale regio.

 

Ter informatie stuur ik u graag het concept Werkprogramma 2017 toe. Na ruim twee jaar samenwerking binnen de werkplaatsen zijn de opdrachten door de bestuurlijk trekkers opnieuw tegen het licht gehouden en een stap verder gebracht. In het Regionaal Platform zal het nieuwe Werkprogramma kort worden toegelicht. Op basis van uw reacties kan het Werkprogramma 2017 nog worden aangescherpt, waarna het in februari 2017 aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd. Uw reacties kunt u sturen naar Helmi Leijen: ....

 

Na afloop van het Regionaal Platform nodigen we u graag uit voor een borrel om 2016 goed af te sluiten.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 in Eindhoven

 

Tijd

Activiteit

Vanaf 12.00 uur

Inloop met lunch 

13.00 uur

Opening en welkom

Door John Jorritsma

 

13.10 uur

Brainport als Mainport: samenwerking met Rijk en Provincie

Door John Jorritsma


‘Mainports Voorbij’

door Jan Jaap de Graeff
Voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)

 

14.15 uur

De ontwikkeling van Living Labs en de rol van de overheid

Door Leo Dubbeldam
Directeur van Brabant Advies en secretaris van SER Brabant

Living Labs in de regio

Door Cees Jan Pen
Lector Fontys Hogescholen en lid van de Werkplaatsen Strategie Ruimte en Bedrijventerreinen & Detailhandel

 

14.45 uur

Toelichting op het Werkprogramma 2017

Door Anton van Aert

Namens de bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen

15.00 uur

Pauze

15.20 uur

Deelsessies actuele trends en ontwikkelingen:

  • Arbeidsmarkt 2.0
  • Dynamiek op de woningmarkt
  • Ruimte voor energie

16.30 uur

Borrel

 

Een toelichting op het programma en achtergrondinformatie vindt u in de bijlagen:

 

 

Komt u naar het Regionaal Platform en heeft u zich nog niet aangemeld? Meldt u zich dan hier aan.

 

Heeft u vragen over het programma van het Regionaal Platform? Neem dan contact op met Barbara Marcus: ..., of 040 - 259 45 58.

 

Tot ziens op 14 december,

 

Met vriendelijke groet,

 

namens het Dagelijks Bestuur

van de Metropoolregio Eindhoven,

 

 

 

Jannet Wiggers

 

        

Data informatie:

14 december 2016 | 12:00 - 16:30
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn