Commissie van advies Financiën 3 februari 2016

Agenda

 

1. Opening
2. Vaststelling agenda van deze vergadering
3. Verslag vergadering d.d. 2 december 2015
    Voorstel: Vaststellen
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Voorstel aan het Algemeen Bestuur inzake vaststelling Controleprotocol Metropoolregio 2015   
    Voorstel: Adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 17 februari 2016

    Bijlage 1: Voorstel aan het Algemeen Bestuur

    Bijlage 2: Controleprotocol 2015

6. Voorstel aan het Algemeen Bestuur over instemming met werkwijze rekenkamer(functie) Metropoolregio
    Voorstel: Adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 17 februari  2016
7. Managementletter 2015; bevindingen Interimcontrole 2015
    Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.
8. Rondvraag

Data informatie:

3 februari 2016 | 09:00 - 10:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn