Commissie van advies Financiën 10 juni 2015

 

1. Opening en mededelingen
 

2. Voorstel Algemeen Bestuur inzake voorlopige vaststelling Jaarrekening SRE 2014

Probleemstelling: U wordt verzocht zich uit te spreken over de concept-Jaarrekening SRE 2014 en (de besluiten in) het concept-voorstel voor het Algemeen Bestuur.
Toelichting: Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller
Voorstel: Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 24 juni 2015.
Bijlagen: Concept-jaarrekening SRE 2014

 

3. Managementletter SRE 2014 

Probleemstelling

:

Conform afspraak brengen wij de Managementletter SRE 2014 ter kennis van de portefeuillehouders.  

Toelichting

:

Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller

Voorstel

:

Voor kennisgeving aannemen.  

Bijlage

:

Managementletter SRE 2014  

 

4. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststelling Programmabegroting Metropoolregio 2016 

Probleemstelling

:

U wordt verzocht zich uit te spreken over de financiële aspecten van de concept-Begroting Metropoolregio 2016.

Toelichting

:

Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller

Voorstel

:

Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 24 juni 2015.

Bijlagen

:

 

5. Rondvraag en sluiting

 

Data informatie:

10 juni 2015 | 09:00 - 10:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn