Regionaal Platform 16 december 2015

Onderstaand tref je de agenda aan voor de bijeenkomst van het Regionaal Platform d.d. 15 December 2015.

Nieuwsgierig naar hoe deze bijeenkomst is geweest? Klik hier voor de nieuwsbrief.

Tijd

Activiteit

Vanaf 12.00 uur

Inloop met broodjeslunch

13.00 uur

Opening en welkom

door Anton van Aert

13.10 -14.10 uur

Mobiliteit en Innovatie: Bereikbaarheidsagenda

 

Roël Hoppezak presenteert de resultaten van het Bestuurlijk Overleg-MIRT op 5 november met betrekking tot   ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland, samen, slim, robuust’. Daarna kunt u doorpraten over de regionale Bereikbaarheidsagenda die het komend half jaar wordt opgesteld.

 

In bijlage 1 vindt u meer informatie over dit agendapunt.

14.10 - 14.45 uur

Pauze

14.45 - 16.15 uur

Economische Strategie:

Stimuleringsfonds

Brainport Next Generation (Concept-Meerjarenplan en -financiering Brainport Development)

 

14.45-14.50 Algemene introductie op programma door Staf Depla, bestuurlijk trekker van de werkplaats Economische Strategie

 

14.50-15.00 Herijking Stimuleringsfonds

Met de regioraad is de afspraak gemaakt om in 2015 de werking van het fonds te   herijken. De start was tijdens een werksessie van het Regionaal Platform op 22 april 2015. De afgelopen maanden is een ronde gemaakt langs de gemeenten. De resultaten van dit proces zullen worden toegelicht door Boy Swachten, voorzitter van de Adviescommissie Stimuleringsfonds.

 

15.00-15.05 Opdracht Economische Strategie voor de Metropoolregio. Het belang van Brainport Next Generation en een nieuw Concept-Meerjarenplan voor de Brainportregio (Staf Depla, tezamen met Boy Swachten, Roël Hoppezak, Egbert Buiter en Piet Machielsen, leden Werkplaats Economische Strategie).

Toelichting op de opdracht van de werkplaats Economische Strategie en de   coördinerende rol die zij vervult in het proces om te komen tot een nieuw meerjarenplan en -financiering van Brainport Development.  

 

15.05-15.25 Toelichting op het meerjarenplan Brainport Development (Imke Carsouw, algemeen directeur Brainport Development)

Toelichting op de door de stichting Brainport voor onze regio uitgezette Brainport Next Generation-koers en ter uitvoering daarvan, de inhoud van het concept-meerjarenplan, onder andere:

- Wat hebben we bereikt?

- Urgentie vanuit Brainport Next Generation: Wat gaan we doen: (1) doorgaan/intensivering op randvoorwaarden van groei (focus op talent, starters en groeiers, internationalisering) én (2) nieuw: verbreding naar de maatschappelijke   opgaven (o.a. verbinding mkb en inwoners aan proeftuinen)

- Hoe maken we subregionale verbinding?

15.25-15.55 Sprekers uit triple helix; belang van samenwerking binnen Brainport
-
Frans Huijbregts, directeur en eigenaar van de   Huijbregts Groep te Helmond. 

- Richard Visser, oprichter/CEO bij SMART Photonics   BV te Eindhoven.

- Josette Linssen, directeur van het Heerbeeck   College te Best.

 

15.55-16.10 Vragen (Staf Depla, moderator)

 

16.10-16.15 Vervolg (Staf Depla)

 - Januari/februari: subregionale bijeenkomsten

  • 19 januari subregionaal overleg Kempen (incl. Oirschot)
  • 25 januari subregionaal overleg A2
  • 11 februari subregionaal overleg Peel (incl. Nuenen, Geldrop-Mierlo)
  • Aansluiting bij bijeenkomsten Brainport in Bedrijf (bezoek in elke gemeente, incl. Son en Breugel, Waalre)

 - Formeel besluitvormingsproces (1ste helft 2016)

 

In bijlage 2 vindt u meer informatie over dit agendapunt.

16.15 uur

Einde

Data informatie:

16 december 2015 | 12:00 - 16:30
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn