Regionaal Platform 14 oktober 2015

Onderstaand tref je het programma aan van het Regionaal Platform d.d. 14 oktober 2015.

Nieuwsgierig naar hoe deze middag is geweest? Klik hier voor het verslag van deze middag

 

Programma Regionaal Platform 14 oktober 2015

Tijd

Activiteit

Vanaf 12.00 uur

Inloop met broodjeslunch

12.45 uur

Opening

Aanwijzing nieuwe bestuurlijk trekkers

Werkplaatsen Mobiliteit & Innovatie en Arbeidsmarkt

door Anton van Aert, DB-lid Metropoolregio Eindhoven

13.00 uur

Inleiding advies Werkplaats Wonen

door Frans Stienen, bestuurlijk trekker Werkplaats Wonen

13.10 uur

Inleiding: trends op de woningmarkt

door Pieter Hooimeijer, professor Sociale Geografie en Demografie Universiteit van Utrecht, lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

 

De woningmarkt staat voor een aantal uitdagingen de komende jaren. Welke ontwikkelingen komen op ons af? Waar   moeten we gezamenlijk op inspelen?

Met zijn grote kennis van demografische ontwikkelingen en de regionale woningmarkt kan Pieter Hooimeijer daar   uitstekend op reflecteren. Bovendien is dhr. Hooimeijer lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur die juni jl. het rapport “Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid” heeft   gepubliceerd.

13.30 uur

Inleiding: praktijkcase Parkstad Limburg

door Johan de Niet, programmamanager wonen Parkstad Limburg

 

Johan de Niet vertelt over de noodzaak om gezamenlijk op te trekken op de regionale woningmarkt vanuit een concrete casus, namelijk Parkstad Limburg. Waar zijn zij tegen aan gelopen? Hoe pakken zij de regionale samenwerking op?

13.50 uur

Presentatie advies Werkplaats Wonen

door Rob Möhlmann, lid Werkplaats Wonen, directeur-bestuurder Woningbelang

14.10 uur

Pauze

14.30 uur

Deelsessie 1:

 

Werkplaats Wonen 
Vervolg op programma voor de pauze

14.30 uur

Deelsessie 2:

 

Kennisplatform Vitale Samenleving (14.30-15.00 uur)
Door Theo Maas, bestuurlijk trekker Kennisplatform Vitale Samenleving en Mariënne van Dongen, gemeente Veldhoven

 

Op initiatief van enkele regionale bestuurders vindt momenteel een verkenning plaats naar meer samenhang in de regio op het sociale domein en het streven naar meer efficiency daarin. Ook de voortzetting van de ondersteuning van het Kennisplatform Vitale Samenleving wordt daarin meegenomen.

 

Regionaal Breedband Initiatief (15.00-16.00 uur)

Door Staf Depla, bestuurlijk trekker Werkplaats Economische Strategie
   
Er wordt een update gegeven over de realisatiemogelijkheden voor een Breedband backbone in de Metropoolregio Eindhoven n.a.v. het Haalbaarheidsonderzoek dat hiertoe recent is uitgevoerd. Daarnaast vindt afstemming plaats over initiatieven die recent zijn ingediend bij het BOM Breedbandfonds en zijn gericht op het verglazen van het buitengebied in Brabant (Kempenglas en MABIB).

16.00 uur

Einde

Data informatie:

14 oktober 2015 | 12:00 - 16:30
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn