Regionaal Platform 24 juni 2015

Onderstaand tref je het programma aan voor het Regionaal Platform van 24 juni 2015.

Nieuwsgierig naar hoe de bijeenkomst is geweest? Klik hier voor de nieuwsbrief

 

Programma Regionaal Platform 24 juni 2015

Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant bezoeken de regio

 

Locatie: Kazerne Eindhoven, Paradijslaan 2-8

 

Tijd

Activiteit

12.00 uur

Opening

Welkom: door Rob van Gijzel, voorzitter Metropoolregio Eindhoven

- Voorstellencollege van Gedeputeerde Staten: door Wim van de Donk, Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant

12.15 uur

Lunch

 

13.00 uur

Presentatie bestuursakkoord Provincie Noord-Brabant

door gedeputeerde

 

Eén van de gedeputeerden presenteert het bestuursakkoord van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. In zijn presentatie zoomt zij/hij waar mogelijk in op wat het bestuursakkoord betekent voor de regio Eindhoven.

13.15 uur

Presentatie Metropoolregio Eindhoven

door Rob van Gijzel, voorzitter Metropoolregio Eindhoven

 

Rob van Gijzel vertelt over de bijzondere regio die de regio Eindhoven is. Hij licht de ambitie toe zoals vastgelegd in de Regionale Agenda en vertelt over de netwerksamenwerking waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen deze   ambities samen willen realiseren. Hij spreekt de intentie uit om te komen tot een samenwerkingsagenda tussen provincie en regio. Wim van de Donk reflecteert kort.

13.30 uur

Economie

plenair, onder leiding van dagvoorzitter

 

1. Inleidende pitches (max. 20 minuten)

Twee vertegenwoordigers van bedrijfsleven/kennisinstellingen vertellen vanuit hun perspectief over de bijzondere regio in een pitch van maximaal 8 minuten. Zij reflecteren waar mogelijk op het bestuursakkoord van de provincie.

 

- Egbert-Jan Sol, CTO TNO Industry, professor Radboud Universiteit

- Maarten van Andel, CEO PANalytical (beoogd)

 

2. Panelgesprek met inleiders, GS, DB en bestuurlijk trekkers (30 minuten)

Provincie en regio gaan het gesprek met elkaar aan over wat ze voor elkaar kunnen betekenen. In een panelgesprek bespreken de inleiders, vertegenwoordigers van GS en DB (Rob van Gijzel) en de relevante bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen (Staf Depla, Yvonne van Mierlo, Paul van Liempd en Theo Maas) hun ambities. De uitkomsten zijn input voor de   samenwerkingsagenda. De volgende vragen staan daarbij centraal:

- Hoe kan de regio de provincie helpen bij het realiseren van de speerpunten in het bestuursakkoord?  

- Hoe kan de provincie de regio helpen bij het realiseren van de ambities in de Regionale Agenda en de werkplaatsen?

- Hoe werken we (21 gemeenten, provincie en regio) daarin samen?

 

3. Vervolgafspraken (max. 10 minuten)

DB-lid Anton van Aert vat het panelgesprek samen. Welke afspraken kunnen er worden gemaakt? Welke acties worden genomen? Wat kunnen we meenemen in de samenwerkingsagenda? Hoe ziet het vervolgtraject er uit?

14.30 uur

Pauze

 

14.50 uur

Fysieke leefomgeving (ruimte en mobiliteit)

plenair, onder leiding van dagvoorzitter

 

1. Inleidende pitches (max. 20 minuten)

Twee vertegenwoordigers van bedrijfsleven/kennisinstellingen vertellen vanuit hun perspectief over de bijzondere regio in een pitch van maximaal 8 minuten. Zij reflecteren waar mogelijk op het bestuursakkoord van de provincie.

 

- Jaap Modder, eigenaar Brainville, co-auteur van ‘Het Zuidelijk Perspectief'

- Peter Kentie, directeur-bestuurder Eindhoven365

 

2. Panelgesprek met inleiders, GS, DB en bestuurlijk trekkers (30 minuten)

Provincie en regio gaan het gesprek met elkaar aan over wat ze voor elkaar kunnen betekenen. In een panelgesprek bespreken de inleiders, vertegenwoordigers van GS en DB (Elly Blanksma) en de relevante bestuurlijke trekkers van de werkplaatsen (Robert Visser, Frans Stienen, Carola Meuwissen en Jos van Bree) hun ambities. De uitkomsten zijn input voor de samenwerkingsagenda. De volgende vragen staan daarbij centraal:

- Hoe kan de regio de provincie helpen bij het realiseren van de speerpunten in het bestuursakkoord?

- Hoe kan de provincie de regio helpen bij het realiseren van de ambities in de Regionale Agenda en de werkplaatsen?

- Hoe werken we (21 gemeenten, provincie en regio) daarin samen?

 

3. Vervolgafspraken (max. 10 minuten)

DB-lid Anton van Aert vat het panelgesprek samen. Welke afspraken kunnen er worden gemaakt? Welke acties worden genomen? Wat kunnen we meenemen in de samenwerkingsagenda? Hoe ziet het vervolgtraject er uit?

15.50 uur

Afsluiting

door Rob van Gijzel, voorzitter Metropoolregio Eindhoven

16.00 uur

Borrel

17.00 uur

Algemeen bestuur (let op: vindt plaats in de raadszaal van de gemeente Eindhoven)

Data informatie:

24 juni 2015 | 12:00 - 16:30
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn