Dagelijks Bestuur 5 december 2016

 1. Besluitenlijst d.d. 14 november 2016

VOORSTEL:

Akkoord gaan met besluitenlijst d.d. 14 november 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

2. Overleg propositie Versnellingsafspraken Provincie Noord-Brabant - Regio Zuidoost-Brabant 6 december 2016

VOORSTEL:

Ter voorbereiding sturen wij u bijgaande definitieve stukken voor de vergadering op 5 december:

  • Gespreksagenda bezoek Gedeputeerde Staten d.d. 6 december 2016.
  • Notitie Versnellingsafspraken Provincie Noord-Brabant – Regio Zuidoost-Brabant.

BESLUIT:

Akkoord. Voor de uitwerking van de versnellingsopgave is het van belang dat de agenda’s van de Metropoolregio Eindhoven en Brainport bij elkaar worden gebracht. Aan de directeur van de Metropoolregio wordt de opdracht gegeven hierover met Brainport in gesprek te gaan.

 

 

3. Adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 14 december 2016

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

6. Verzoeken om aanpassing aflossingsvoorwaarden SIR-projecten

VOORSTEL:

Instemmen met beide wijzigingsverzoeken.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

7. Concept Werkprogramma 2017

VOORSTEL:

  • ·         Bespreken van het concept Werkprogramma 2017.
  • ·         Het concept Werkprogramma (eventueel met aanpassingen) toesturen aan de colleges t.b.v. het Regionaal Platform van 14 december en beschikbaar stellen aan de leden van de Raadstafel21 en de bestuursambtenaren.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

12. Reactie provincie op bereikbaarheidsagenda

VOORSTEL:

Kennis nemen van de brief en van het initiatief van de werkplaats Mobiliteit en Innovatie om in overleg met de wethouders Mobiliteit een reactie voor te bereiden.

BESLUIT:

Akkoord.

Data informatie:

5 december 2016 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn