Regionaal Platform 22 april 2015

Onderstaand tref je het programma aan van het Regionaal Platform d.d. 22 april 2015.

Nieuwsgierig naar hoe de bijeenkomst is geweest? Klik hier voor de nieuwsbrief

 

Programma Regionaal Platform 22 april 2015

Evoluon Eindhoven (www.evoluon.com/nl/contact/route)

 

 

Tijd

Activiteit

Toelichting

vanaf 12.15   uur

Inloop

Met broodjeslunch

13.00 uur

Welkom en opening

Door Anton van Aert, lid Stuurgroep Metropoolregio Eindhoven

13.10 uur

Key-note: vestigingsklimaat in de regio

Een belangrijke opgave van de Regionale Agenda is het werken aan een excellent vestigingsklimaat als randvoorwaarde voor economische ontwikkeling, welvaart en welzijn van onze inwoners en bedrijven. Deze key-note start met een algemene analyse van het vestigingsklimaat in onze regio. Hoe staan we er voor en waar liggen onze verbeterpunten? Vervolgens zoomen we in op het ruimtelijk domein. Welke maatregelen helpen ons nu echt om aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats (groeiklimaat) en aantrekkelijker te worden als vestigingsplaats (wervingskracht)? 

 

Door:

Cees-Jan Pen, lectoraat Brainport Fontys Hogescholen en programmamanager Platform 31

- Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International

14.15 uur

Pauze en verplaatsen naar deelsessies

 

Deelsessies werkplaatsen: kies de deelsessie waar u aan wilt deelnemen in het aanmeldformulier

14.30-16.30   uur

Economische strategie:

- Regionaal Breedbandinitiatief

- Positionering Stimuleringsfonds

In het Regionaal Platform van 15 oktober 2014 is het Regionaal Breedband Initiatief gepresenteerd. Inzet is een open breedbandnetwerk in het Zuidoost-Brabant   realiseren. Een onderzoek naar de ontsluiting van het netwerk wordt vandaag gepresenteerd.

 

In het tweede deel van de deelsessie zal kennis en informatie gedeeld worden over innovatiestimulering, het SRE-stimuleringsfonds in huidige vorm en de werking van revolverende instrumenten. Via een brede discussie worden de ambities en belangen van de verschillende gemeenten geïnventariseerd en wordt een gedeelde vraagstelling benoemd die als uitgangspunt voor de herijking zal dienen.

 

Het complete programma voor de deelsessie is bijgevoegd.

 

Door:

Egbert Jan Sol, Directeur TNO High Tech Systems en Materials / lid adviesraad SREStimuleringsfonds

Paul Bleumink, managing partner Buck Consultants International

 

Begeleiding door Staf Depla, bestuurlijk trekker Werkplaats Economische Strategie

14.30-16.30   uur

Werklocaties: bedrijventerreinen-programmering

Eind vorig jaar heeft de provincie nieuwe behoefteramingen voor bedrijventerreinen opgeleverd. Daaruit kwam naar voren dat de verwachte ruimtebehoefte een stuk lager is dan de optelsom van alle plannen. Hier ligt dus een duidelijke opgave. Aanvullend op de kwantitatieve behoefte heeft de provincie een kwalitatieve analyse uit laten voeren. De resultaten van de analyse en de opgave waar de regio voor staat, staan deze middag centraal.

 

Begeleiding door Robert Visser, bestuurlijk trekker werkplaats Werklocaties

14.30-16.00   uur

Strategie Ruimte: vestigingsklimaat in de regio

De Werkplaats Strategie Ruimte wil de economische ontwikkeling van de regio versterken door middel van fysieke maatregelen. Dit vertaalt zich onder andere in het creëren van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu. Hierbij is de insteek om te focussen op eigenheid, kwaliteit en onderscheidend vermogen. In deze werksessie gaan we samen ontdekken waar de plekken liggen die er echt toe doen en het verschil maken op (inter)nationaal niveau. Wat maakt onze regio zo aantrekkelijk en kunnen we dat koppelen aan specifieke plekken? 

 

Het complete programma voor de deelsessie is bijgevoegd.

 

Begeleiding door Carola Meuwissen, bestuurlijk trekker werkplaats Strategie Ruimte

14.30-16.00   uur

Duurzaamheid: Brabantse stroomversnelling

In de Gesprekstafel Duurzaamheid staat het thema energiebesparing in de gebouwde omgeving vast op de agenda. Vanuit het programma ‘Duurzaam wonen in   Zuidoost-Brabant’, getrokken door de gemeente Waalre voor de regio, worden lokale projecten ondersteund op het gebied van bijvoorbeeld zonnepanelen en   woningisolatie. Maar om  de landelijke ambitie te halen om alle woningen in Nederland in 2050 energieneutraal (= energienota van nul euro) te maken, moeten er nog behoorlijk wat stappen gezet worden. De Provincie Noord-Brabant heeft, samen met de B5-gemeenten,   het initiatief genomen tot een ‘Brabantse Stroomversnelling’. Er wordt gewerkt aan een ‘deal’ tussen bedrijven, overheden, instellingen, coöperaties   en particulieren. Graag praten we samen met u door over de kansen die dit kan bieden voor uw gemeente. Om uw duurzaamheidsambities te halen, maar juist ook om werkgelegenheid te stimuleren in de bouwsector.

 

Begeleiding door Paul van Liempd, bestuurlijk trekker gesprekstafel Duurzaamheid

17.00 uur

Algemeen Bestuur

 

 

 

 

Data informatie:

22 april 2015 | 12:00 - 16:30
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn