Regionaal Platform 25 februari 2015

Onderstaand tref je het programma aan van het Regionaal Platform d.d. 25 februari 2015

Nieuwsgierig hoe deze bijeenkomst is geweest? Klik dan hier

 

Programma Regionaal Platform 25 februari 2015

Van der Valk Hotel Eindhoven – Aalsterweg 322

 

Tijd

Activiteit

Toelichting

DEELSESSIES

Vanaf 13.30   uur

Inloop

 

14.00-16.30   uur

 

Deelsessie 1

Mobiliteit en Innovatie: workshop bereikbaarheidsagenda

Door de Stuurgroep Mobiliteit en Innovatie wordt een lange termijn visie ‘mobiliteit en bereikbaarheid’ voor de regio opgesteld. Tijdens het Regionaal Platform wil   de stuurgroep in gesprek met wethouders ruimte en mobiliteit en vertegenwoordigers van bedrijfsleven en kennisinstellingen over deze lange termijn visie. Centraal staat de vraag welke thema’s in deze visie aan de orde moeten komen.

 

Begeleiding door Jos van Bree, bestuurlijk trekker   Stuurgroep Mobiliteit en Innovatie

15.30-16.30   uur

 

Deelsessie 2

Arbeidsmarkt: landelijke sectorplannen

Het Rijk investeert via de zogenaamde Asschermiddelen landelijk en regionaal in sectoren als het gaat om het vinden van werk en opleiding.

Vanuit de werkplaats Arbeidsmarkt wordt u geïnformeerd over de doelen en mogelijkheden van de landelijke sectorplannen in de regio. Deze informatie loopt vooruit op een grote bijeenkomst die met de werkplaats, BZW en Stichting van de Arbeid op 12 maart a.s. wordt gehouden voor het regionale bedrijfsleven.

 

Begeleiding door Yvonne van Mierlo, bestuurlijk trekker Werkplaats Arbeidsmarkt

15.30-16.30   uur

 

Deelsessie 3

Wonen: arbeidsmigranten en statushouders

Gemeenten huisvesten ook andere groepen dan eigen inwoners, bijvoorbeeld arbeidsmigranten en statushouders:

-          Er ligt een voorstel voor een regionaal migranteninformatiepunt. Dat voorstel wordt besproken.

-          Momenteel hebben gemeenten veel statushouders te huisvesten. Een probleem is het draagvlak onder de inwoners. Hoe daarmee om te gaan?

 

Begeleiding door Frans Stienen, bestuurlijk trekker werkplaats Wonen

16.30-16.45   uur

 

Plenair

Zorgvernieuwing en Vitale Samenleving: werkplan 2015

In het platform van 17 december hebben de samenwerkende partners in de Werkplaats   Zorgvernieuwing en Vitale samenleving hun plannen gepresenteerd. De werkplaats ziet het als een belangrijke regionale opgave om de beweging naar   meer zelfregie en initiatieven van burgers te versnellen. De plannen zijn bekrachtigd met de ondertekening van een manifest. Afgesproken is om de plannen uit te werken in een concreet werkplan 2015. Dat werkplan wordt van te voren toegestuurd aan de colleges en vastgesteld door het Regionaal Platform.

 

Begeleiding door Theo Maas, bestuurlijk trekker werkplaats Zorgvernieuwing en Vitale Samenleving

PROGRAMMA   INCLUSIEF RAADSLEDEN

17.00-17.45   uur

Regioraad

Onder andere op de agenda: installatie Algemeen Bestuur en benoeming Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven, vaststelling Regionale Agenda 2015-2018.

17.45-18.30   uur

Feestelijke start Metropoolregio Eindhoven

  •  Inclusief dinerbuffet.  
  •  Ontvangst voor bestuurders en raadsleden die deelnemen aan het avondprogramma.

18.30-20.15 uur

Economische Strategie: Brainport for Next Generation

In het platform van 15 oktober is gesproken over Brainport for Next Generation, de herijking van de Brainport-agenda. Als vervolg daarop wordt in deze sessie het thema ‘health’ uitgediept. De bestuurlijk trekker van dit thema -die vanuit de stichting   Brainport is aangesteld- zijn uitgenodigd presenteert ideeën over de uitwerking van het thema. Daarna zal een discussie worden gevoerd waarbij gemeenten   input kunnen leveren voor de Brainport-agenda en wordt besproken hoe gemeenten zelf een concrete bijdrage kunnen leveren aan de agenda.

 

Begeleiding door Staf Depla, bestuurlijk trekker werkplaats Economische Strategie

20.15 uur

Borrel

 

Data informatie:

25 februari 2015 | 12:00 - 16:30
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn