Dagelijks Bestuur 14 november 2016

 

1. Besluitenlijst d.d. 10 oktober 2016

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 oktober 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

3. Propositie Versnellingsafspraken Provincie Noord-Brabant - Regio Zuidoost-Brabant

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van de structuur en inhoud van de propositie Versnellingsafspraken Provincie Noord-Brabant – Regio Zuidoost-Brabant, versie 07-11-2016.
 2. Op basis van voorliggend voorstel een aantal prioritaire versnellingsafspraken (3-5) te benoemen waarop versnelling wordt aangebracht in 2017.
 3. Bespreken wat het resultaat moet zijn van de bijeenkomst met Gedeputeerde Staten op 6 december.

BESLUIT:

Akkoord. J. Wiggers en I. Carsouw krijgen de opdracht te komen tot een goed voorbereide propositie. Het betreft een adaptief proces waar de komende weken tussentijds bestuurlijke uitspraken gevraagd zullen worden. Benadrukt wordt nog eens de aanwezigheid van de triple helix bij het overleg met de Provincie. Het overleg zal plaatsvinden in Helmond.

 

4. Evaluatie en vervolg Werkplaats Wonen

VOORSTEL:

 • Kennis nemen van de resultaten van de evaluatie van de Werkplaats Wonen.
 • De Werkplaats Wonen toezeggen dat de vraag “hoe borgen wij als Metropoolregio / werkplaatsen dat ook onze triple helixpartners meedoen in de besluitvorming?” onderdeel wordt van de (uitwerking van de) evaluatie van de bestuurlijke samenwerking.
 • Kennis nemen van de vervolgstappen van de Werkplaats Wonen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

5. Benoeming bestuurlijke trekker van de Werkplaats Strategie Ruimte

VOORSTEL:

Instemmen met de benoeming van de heer Mathijs Kuijken als bestuurlijk trekker van de Werkplaats Strategie Ruimte.

BESLUIT:

Akkoord.

 

6. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 14 december 2016

VOORSTEL:

Instemmen met de bijgevoegde opzet voor het programma van de bijeenkomst van het Regionaal Platform van 14 december en Anton van Aert de opdracht te geven dit samen met de betrokken partijen verder uit te werken.

BESLUIT:

Akkoord. Hoofdonderdeel van het programma is Regio Brainport als mainport. J. Jorritsma zal tijdens de bijeenkomst duiding geven aan het grote belang van Brainport als mainport.

 

7. Advies over eindafrekeningsvoorstellen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

-       Catalyst

-       Sleeping with Design

-       AddLab

-       Wonderlab Pilot Plant

-       Dubbele wingssprayer

-       WAVES

-       Ontwikkeling Cowin 32

-       Collectief Springplank 040

-       EntrisK

-       ComfiTube

-       Stevia extractie en zuivering uit Nederlandse Stevilom

-       Model Based Drivetrain Control

-       Additive World Platform – pilot

-       Pilot “schaalbaar en herhaalbaar concept turnkey insectenkwekerij”.

BESLUIT:

Akkoord.

 

8. Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven (peildatum 1 september 2016), inclusief begrotingswijziging

VOORSTEL:

 • Vaststellen van de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven met als peildatum 1 september 2016.
 • Instemmen met het bijgaand concept voorstel Algemeen Bestuur en agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Begrotingswijziging 2017-1 Metropoolregio Eindhoven (gewijzigde inwonerbijdrage Brainport Development)

VOORSTEL:

 • Kennis nemen van de eerste begrotingswijziging 2017 Metropoolregio Eindhoven.
 • Instemmen met het bijgaand concept voorstel Algemeen Bestuur en dit agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december a.s.

BESLUIT:

Akkoord.

 

10. Vaststellen uitgangspunten Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Vaststellen van de uitgangspunten Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven conform bijgaand concept voorstel voor het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.

 

11. Controleprotocol Metropoolregio Eindhoven, verslagjaren 2016 en 2017

VOORSTEL:

Instemmen met het controleprotocol Metropoolregio Eindhoven 2016 en 2017 en dit ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 14 december a.s.

BESLUIT:

Akkoord.

Data informatie:

14 november 2016 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn