Dagelijks Bestuur 11 april 2016

Verslag

0. Stand van zaken sociaal domein

VOORSTEL:

Vraag is of en op welke wijze deze taak belegd kan worden bij de Metropoolregio Eindhoven.

BESLUIT:

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de toelichting en wacht het definitieve voorstel van de stuurgroep af.

Er is met elkaar verkennend gesproken over het onderbrengen van vraagstukken in het sociaal domein bij de Metropoolregio Eindhoven.

 

1. Besluitenlijst d.d. 14 maart 2016

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 maart 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

2. Vraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 • Kennis te nemen van het beschreven traject om te komen tot een onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven.
 • Akkoord te gaan met ondersteuning van de   voorbereiding van de evaluatie en de bijeenkomsten van de bestuurlijke werkgroep door bureau Common Eye.

BESLUIT:

Akkoord.

 

3. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 20 april 2016

VOORSTEL:

Instemmen met het bijgevoegde programma van de bijeenkomst van het Regionaal Platform van 20 april.

BESLUIT:

Akkoord.

 

4. Oriëntatie behoefte regionale inzet op Omgevingswet

VOORSTEL:

 • Instemmen met de organisatie van een   bijeenkomst voor bestuurders en ambtenaren rondom het thema Omgevingswet in het najaar van 2016.
 • Hiervoor de bijeenkomst van het Regionaal   Platform van 19 oktober a.s. te gebruiken.

BESLUIT:

Akkoord.

  

5. Advies over bijdragen uit het Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van cofinancieringsbijdragen voor de projecten:

- World's first domestic drone € 90.000

- Kinegrity € 90.000

2. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- BioEnergy Support Centre

- Strijp-S Design Incubator

- Falcon

- Haalbaarheid ondergrondse detectie asperges

- Startupbootcamp HighTechXL

- Nune Ville - The Vincent Affair

- The Ultimate Sport Experience

- MicroSure: Robot Assisted MicroSurgery

- Global Challenges, ELAt Solutions

- Chilling in a Box

- BioBased B3 (oude REAP-programma)

- Focus Passie en Techniek (oude REAP-programma)

- Groene Campus 2020 (oude REAP-programma)

- Brainport Venture Hub (oude REAP-programma)

BESLUIT:

Akkoord.

 

6. Volmacht ING

VOORSTEL:

 1. Akkoord gaan met ondertekening van de algehele   volmacht door de individuele leden van uw Dagelijks Bestuur. 
 2. Akkoord gaan met ondertekening van het   formulier Bevoegdheden beheren standaard plus, door de voorzitter van uw Dagelijks Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.

 

8. Vaststellen Regiojaarverslag bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim 2014-2015 regio Zuidoost-Brabant

VOORSTEL:

Het Regiojaarverslag bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim 2014-2015 regio Zuidoost-Brabant vast te stellen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

0. Stand van zaken sociaal domein

VOORSTEL:

Vraag is of en op welke wijze deze taak belegd kan worden bij de Metropoolregio Eindhoven.

BESLUIT:

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de toelichting en wacht het definitieve voorstel van de stuurgroep af.

Er is met elkaar verkennend gesproken over het onderbrengen van vraagstukken in het sociaal domein bij de Metropoolregio Eindhoven.

 

1. Besluitenlijst d.d. 14 maart 2016

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 maart 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

2. Vraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 • Kennis te nemen van het beschreven traject om te komen tot een onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven.
 • Akkoord te gaan met ondersteuning van de   voorbereiding van de evaluatie en de bijeenkomsten van de bestuurlijke werkgroep door bureau Common Eye.

BESLUIT:

Akkoord.

 

3. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 20 april 2016

VOORSTEL:

Instemmen met het bijgevoegde programma van de bijeenkomst van het Regionaal Platform van 20 april.

BESLUIT:

Akkoord.

 

4. Oriëntatie behoefte regionale inzet op Omgevingswet

VOORSTEL:

 • Instemmen met de organisatie van een   bijeenkomst voor bestuurders en ambtenaren rondom het thema Omgevingswet in het najaar van 2016.
 • Hiervoor de bijeenkomst van het Regionaal   Platform van 19 oktober a.s. te gebruiken.

BESLUIT:

Akkoord.

  

5. Advies over bijdragen uit het Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van cofinancieringsbijdragen voor de projecten:

- World's first domestic drone € 90.000

- Kinegrity € 90.000

2. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- BioEnergy Support Centre

- Strijp-S Design Incubator

- Falcon

- Haalbaarheid ondergrondse detectie asperges

- Startupbootcamp HighTechXL

- Nune Ville - The Vincent Affair

- The Ultimate Sport Experience

- MicroSure: Robot Assisted MicroSurgery

- Global Challenges, ELAt Solutions

- Chilling in a Box

- BioBased B3 (oude REAP-programma)

- Focus Passie en Techniek (oude REAP-programma)

- Groene Campus 2020 (oude REAP-programma)

- Brainport Venture Hub (oude REAP-programma)

BESLUIT:

Akkoord.

 

6. Volmacht ING

VOORSTEL:

 1. Akkoord gaan met ondertekening van de algehele   volmacht door de individuele leden van uw Dagelijks Bestuur. 
 2. Akkoord gaan met ondertekening van het   formulier Bevoegdheden beheren standaard plus, door de voorzitter van uw Dagelijks Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.

 

8. Vaststellen Regiojaarverslag bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim 2014-2015 regio Zuidoost-Brabant

VOORSTEL:

Het Regiojaarverslag bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim 2014-2015 regio Zuidoost-Brabant vast te stellen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

Data informatie:

11 april 2016 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn