Dagelijks Bestuur 15 februari 2016

1. Besluitenlijst d.d. 18 januari 2016

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 18 januari 2016.

BESLUIT:

De heer Van Gijzel was 18 januari afwezig. Verslag verder akkoord.

  

2. Stand van zaken overdracht WGR+

VOORSTEL:

Het Algemeen Bestuur informeren over de afwikkeling WGR+ conform bijgevoegde memo.

BESLUIT:

Akkoord. In de memo een nadere toelichting geven op het overgehevelde BDU-bedrag naar de Provincie. “de Ruit” vervangen door “alternatief pakket de Ruit”.

  

3. Adviezen Commissie van advies voor Financiën 3 februari 2016 t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 17 februari 2016

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.

  

4. Intrekken subsidiebeschikking SAR 14.28

VOORSTEL:

Intrekken van het subsidiebesluit.

BESLUIT:

Akkoord.

 

8. Rondvraag

- Normering wet topinkomens
Het Dagelijks Bestuur conformeert zich aan de brief inzake wet normering topinkomens, waarbij als maximum uurtarief € 145,- wordt gehanteerd.

Data informatie:

15 februari 2016 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn