Dagelijks Bestuur 5 oktober 2015

 1. Besluitenlijst d.d. 7 september 2015

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 september 2015.

BESLUIT:

Besluitenlijst wordt vastgesteld.

 

2. Voordracht bestuurlijke trekkers van de werkplaats Arbeidsmarkt en de werkplaats Mobiliteit en Innovatie 

VOORSTEL:

Instemmen met de voordracht aan het Regionaal Platform van Jos van Bree en Roël Hoppezak als bestuurlijk trekker van respectievelijk de werkplaatsen Arbeidsmarkt en Mobiliteit en Innovatie.

BESLUIT:

Akkoord.

   

4. Stand van zaken Bereikbaarheid Zuid-Nederland

VOORSTEL:

Mondelinge toelichting door Berry de Jong.

BESLUIT:

Met instemming kennisgenomen van de stand van zaken.

 

5. Stand van zaken Reorganisatie 

VOORSTEL:

Kennis nemen van de stand van zaken m.b.t. de   reorganisatie.

BESLUIT:

Akkoord. Gevraagd wordt om een Raadsinformatiebrief t.b.v. het Algemeen Bestuur die meer duiding geeft aan de cijfermatige informatie.

 

 6. Brief / advies OR inzake ondersteunende taken

VOORSTEL:

Brief voor kennisgeving aannemen.

BESLUIT:

Akkoord.

  

7. Schriftelijke consultatie Commissie van advies voor financiën d.d. september 2015 t.b.v. besluitvorming Algemeen Bestuur oktober 2015

VOORSTEL:

  1. De leden van het Algemeen Bestuur informeren   over de reacties van de portefeuillehouders en het antwoord van het Dagelijks Bestuur daarop.
  2. De leden van het Algemeen Bestuur schriftelijk te consulteren over de voorliggende voorstellen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

8. Beslissing op bezwaar SAR-aanvraag Aestimia B.V. 

VOORSTEL:

De vertegenwoordigers uit de Adviesgroep zijn op basis van de aanvullende informatie inmiddels meer overtuigd van de meerwaarde van het adviestraject. Het project kan daarom nu positief worden beoordeeld. Voorgesteld wordt om de gevraagde bijdrage van € 4.523,00 toe te kennen.

BESLUIT:

Akkoord.

Data informatie:

5 oktober 2015 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn